Мізюк (Опанасенко) Світлана Георгіївна
Мізюк (Опанасенко) Світлана Георгіївна
Національний авіаційний університет, доцент кафедри економіки повітряного транспорту
Підтверджена електронна адреса в nau.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Методи забезпечення фінансової стійкості та інвестиційної привабливості авіапідприємств корпоративного типу
ВІ Щелкунов, СГ Мізюк, ГВ Астапова, ВВ Мізюк, ОВ Буглак
К.: Наук. думка, 2007
122007
Особливості формування економічного потенціалу підприємств із позицій економічної безпеки
ОВ Арефєва, СГ Мізюк, МД Рашенків
Вид-во УжНУ" Говерла", 2018
52018
Assessment of risk innovation in order to ensure the economic security of airlines
S Miziuk, S Miziuk
The press of National Aviation University, Kyiv Ukraine. Scientific manual …, 2014
32014
Оцінка інноваційного ризику у забезпеченні економічної безпеки авіапідприємства
СГ Мізюк
Проблеми системного підходу в економіці: Збірн. наук. праць: Випуск 47.-К …, 2014
32014
Методы обеспечения финансовой устойчивости и инвестиционной привлекательности авиапредприятий корпоративного типа
ВИ Щелкунов, С Мизюк, ГВ Астапова, ВВ Мизюк, АВ Буглак
Киев: Наук. мысль, 2007
22007
Методичні умови залучення інвестицій на авіапідприємства України
СГ Мізюк, ОВ Буглак
Проблеми системного підходу в економіці: Збірн. наук. праць: Випуск 12.-К …, 2005
22005
Ефективність системи економічної безпеки авіатранспортних підприємств
BB Мізюк, СГ Мізюк
Проблеми системного підходу в економіці, 147-155, 2014
12014
Вплив діяльності транснаціональних корпорацій на економічний розвиток України
СГ Мізюк, АВ Білик
Видавничий дім" Гельветика", 2020
2020
Розвиток системи підтримки прийняття рішень в міжнародній економіці на основі економіко-математичних моделей
НВ Стежко, О Головченко, Н Грачевська, Г Омельченко, С Мізюк, ...
International Journal of Scentific & Technology research, 2020
2020
Сучасні проблеми глобалізаційних процесів в світовій економіці: збірник матеріалів ХІІ науково-практичної конференції
СГ Мізюк, Т Князєва, СЛ Литвиненко
Національний авіаційний університет, 2019
2019
Напрями управління ефективністю діяльності підприємств малого бізнесу транспортної галузі
СГ Мізюк, АВ Рак
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні …, 2019
2019
Економічні аспекти забезпечення конкурентоспроможності міжнародних транспортних перевезень
СГ Мізюк, ММ Андрієнко
Причорноморські економічні студії, 146-150, 2019
2019
Макроекономічний вплив на розвиток авіаційного транспорту України через важелі державної політики
СГ Мізюк
Причорноморські економічні студії, 38-42, 2018
2018
Вплив ризиків на ефективність забезпечення системи економічної безпеки авіатранспортних підприємств
V Miziuk, S Miziuk
Вісник Національного Авіаційного Університету 66 (1), 61-69, 2016
2016
Влияние рисков на эффективность обеспечения системы экономической безопасности авиатранспортных предприятий
V Miziuk, S Miziuk
Proceedings of National Aviation University 66 (1), 61-69, 2016
2016
The Impact of Risks on the Economic Security of Airlines
V Miziuk, S Miziuk
Proсeedings of the National Aviation University, 61-69, 2016
2016
Фінансово-економічні умови антикризового управління транспортним підприємством
СГ Мілок, ВВ Шелудченко
Проблеми системного підходу в економіці, 191-197, 2015
2015
ПРОБЛЕМА ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ НА ПІДПРИЄМТВА В УКРАЇНУ
ОО Логвінова, СГ Мізюк
2014
ПРОБЛЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ НА АВІАЦІЙНОМУ ТРАНСПОРТІ
ОЄ Беспам'ятних, СГ Мізюк
2014
Комплексна система економічної безпеки транспортного підприємства
СГ Мізюк
Проблеми системного підходу в економіці: Збірн. наук. праць: Випуск 45.-К …, 2013
2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20