Мацейко Віталія Вікторівна / Мацейко Виталия Викторовна / Matseiko Vitaliya
Мацейко Віталія Вікторівна / Мацейко Виталия Викторовна / Matseiko Vitaliya
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Дослідження властивостей низькочастотних коливань на основі синхронізованих векторних вимірів
ОС Яндульський, АА Марченко, ВВ Мацейко
Технічна електродинаміка, 2014
42014
Аналіз та ідентифікація низькочастотних коливань потужності при виникненні збурень в системоутворюючій мережі ОЕС України
ОС Яндульський, ВВ Мацейко
Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї 25 (1), 134-136, 2013
4*2013
Ідентифікація низькочастотних коливань на основі синхронізованих векторних вимірів
ОС Яндульський, ВВ Мацейко, АС Яндульский, ВВ Мацейко
НТУУ «КПІ», 2014
32014
Моделювання та аналіз впливу тиристорних установок поздовжньої компенсації на якість роботи електроенергетичних систем
ОС Яндульський, ВВ Мацейко, АС ЯНДУЛЬСКИЙ
ДонНТУ, 2013
32013
Підвищення якості роботи енергосистем засобами систем гнучких передач змінного струму
ОС Яндульський, ВВ Мацейко
Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія …, 2013
22013
Аналіз методів неруйнуючої дефектоскопії виробів з композиційних матеріалів
ІО Булах, ОВ Глоба
Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія …, 2013
12013
Підвищення ефективності роботи центрального регулятора САРЧП при регулюванні частоти та перетоків потужності в ОЕС України
ОС Яндульський, АА Марченко, ОВ Хоменко, ВВ Мацейко
Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія …, 2013
12013
Оптимізація параметрів системного регулятора для автоматичного регулювання частоти та активної потужності в ОЕС України
ОС Яндульський, АА Марченко, ВВ МАЦЕЙКО, ОВ ХОМЕНКО, ...
ДонНТУ, 2013
12013
Система демпфування низькочастотних коливань з додатковими вхідними сигналами від системи моніторингу перехідних режимів
ОС Яндульський, ВВ Мацейко
2015
Релейний захист. Частина 2
ОО Дмитренко
НТУУ «КПІ», 2014
2014
Релейний захист. Частина 2: Електромеханічні та мікроелектронні пристрої РЗА
ОО Дмитренко, ВМ Хлистов, ВВ Заколодяжний, ВВ Мацейко
НТУУ «КПІ», 2014
2014
ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ НИЗКОЧАСТОТНЫХ КОЛЕБАНИЙ НА ОСНОВЕ СИНХРОНИЗИРОВАННЫХ ВЕКТОРНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ
АС Яндульский, АА Марченко, ВВ Мацейко
Технiчна електродинамiка, 74-76, 2014
2014
DAMPING OF LOW-FREQUENCY POWER OSCILLATIONS OF IN ENERGY SYSTEM
V Matseiko
Scientific Works of Vinnytsia National Technical University, 2014
2014
Демпфування низькочастотних коливань потужності в енергосистемі
ВВ Мацейко
Наукові праці Вінницького національного технічного університету, 2014
2014
ДЕМПФИРОВАНИЕ НИЗКОЧАСТОТНЫХ КОЛЕБАНИЙ МОЩНОСТИ В ЭНЕРГОСИСТЕМЕ
ВВ Мацейко
Научные труды Винницкого национального технического университета, 2014
2014
Автоматизація енергоустаткування
ОО Дмитренко, ВМ Хлистов, ВВ Заколодяжний, ВВ Мацейко
НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2014
2014
Демпфування низькочастотних коливань на основі синхронізованих вимірів від пристроїв СМПР
ОС Яндульський, ВВ Мацейко, ДВ Катрич, АС Яндульский
НТУУ" КПІ", 2014
2014
Ідентифікація низькочастотних коливань на основі синхронізованих векторних вимірів
ВВ Мацейко, ОС Яндульський
Research Bulletin of NTUU" Kyiv Polytechnic Institute", 2014
2014
Моделирование и анализ влияния тиристорных установок продольной компенсации на качество работы электроэнергетических систем
ОС Яндульський, ВВ Мацейко
Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія …, 2013
2013
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГУЛЯТОРА САРЧП ПРИ РЕГУЛИРОВАНИИ ЧАСТОТЫ И ПЕРЕТОКОВ МОЩНОСТИ В ОЭС УКРАИНЫ
ВВ Мацейко, ОВ Хоменко, АА Марченко, ОС Яндульський
Вестник Черниговского государственного технологического университета. Серия …, 2013
2013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20