Нікорич Володимир; Volodymyr Nikorych
Нікорич Володимир; Volodymyr Nikorych
Чернівецький національний університет, кафедра агротехнологій та ґрунтознавства, доцент
Verified email at chnu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Грунтознавство
ІІ Назаренко, СМ Польчина, ВА Нікорич
Книги-ХХІ, 2008
151*2008
Genesis and evolution of the fragipan in Albeluvisols in the Precarpathians in Ukraine
VA Nikorych, W Szymański, SM Polchyna, M Skiba
Catena 119, 154-165, 2014
192014
Nature and formation of interlayer fillings in clay minerals in Albeluvisols from the Carpathian Foothills, Poland
W Szymański, M Skiba, VA Nikorych, A Kuligiewicz
Geoderma 235, 396-409, 2014
142014
Грунтознавство з основами геології.
ІІ Назаренко, СМ Польчина, ЮМ Дмитрук, ІС Смага, ВА Нікорич
Чернівці: Книги–XXI, 2006
142006
Gleby płowe (Luvisols) pogórza i przedgórza karpackiego z obszaru Polski i Ukrainy
W Szymański, S Skiba, V Nikorych, S Polchyna
Roczniki Bieszczadzkie 20, 2012
92012
Морфогенетичні особливості Aльбелювісолей (Albeluvisols) Передкарпаття України та Польщі
В Нікорич, С Польчина, С Скиба, В Шиманський
Біологічні системи 4 (1), 65-72, 2012
8*2012
Варіації морфогенетичних особливостей бурувато-підзолистих ґрунтів (Albeluvisols) Передкарпаття залежно від типу біогеоценозу
В Нікорич, С Польчина, В Шиманський, С Скиба
Екологія та ноосферологія 24 (3-4), 24-41, 2013
7*2013
Особливості конкрецієутворення в грунтах Передкарпаття
ВА Нікорич, СМ Польчина
Грунтознавство 4 (1-2), 73-78, 2003
6*2003
Застосування сучасної системи класифікації ґрунтів ФАО/WRB до карти ґрунтового покриву Чернівецької області
SM Pol‘chyna, VA Nikorych, OA Danchu
Грунтознавство 5 (1-2), 27-33, 2004
5*2004
Mercury in chemical and thermal fraction of soils of Eastern Ukrainian Polissya.
FS Kot, LA Matyushkina, VA Nikorych, VG Polivichenko
Грунтознавство 3, 94-101, 2002
52002
Ecobiomorph structure of algocenoses organization of brownish-podzolic gleied soils of Ukrainian Ciscarpathia
V Nikorych, T Chornevych
Soil Forming Factors and Processes from the Temperate Zone 10 (1), 141-151, 2012
32012
Мікроморфологічна будова бурувато-підзолистих оглеєних ґрунтів Вижницько-Сторожинецького фізико-географічного району Передкарпаття
ВА Нікорич, ОМ Крижанівський, В Шиманський
Біологічні системи 4 (2), 193-197, 2012
3*2012
Структурно-функіональна організація альгоценозу бурувато-підзолистих оглеєних ґрунтів Передкарпаття
ТМ Чорневич, ВА Нікорич
Грунтознавство 9 (3-4), 108-118, 2008
32008
Redoximorphic Features in Albeluvisols from South-Western Ukraine
V Nikorych, W Szymański, S Michał
Soil Science Working for a Living, 9-28, 2017
22017
Similarity of micromorphological properties of the fragipan horizon in Albeluvisols of the Carpathian Foothills in Poland and the Precarpathian in the Ukraine
W Szymanski, V Nikorych
Proceedings of the 14th International Working Meeting on Soil …, 2012
22012
Мікроморфологічна діагностика мінералогічного складу бурувато-підзолистих оглеєних ґрунтів стаціонару «Сторожинецький»
В Нікорич, О Крижанівський, М Микитюк
Біологічні системи 4 (3), 319-326, 2012
22012
Діагностичні параметри бурувато-підзолистих грунтів – об'єкту великомасштабних досліджень
ІІ Назаренко, МА Бербець, ВА Нікорич, СМ Польчина, БП Том'юк
Вісник Харківського державного аграрного університету. Серія: ґрунтознавства …, 2001
22001
Fe-Mn новоутворення в ґрунтах та їх геохімічна роль (аналітичний огляд)
ВА Нікорич, В Шиманський
Ecology and noospherology, 108-120, 2014
12014
Features of cutans complex in Albeluvisols of the Ukrainian Precarpathians
V Nikorych, W Szymanski, S Skiba, O Kryzhanivskiy
Грунтознавство 13 (3-4), 40-52, 2012
12012
Ґрунтові водорості хвойних лісів України
ТМ Чорневич, ІА Мальцева, ВА Нікорич
Екологія та ноосферологія 19 (3-4), 77-83, 2008
12008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20