Нікорич Володимир; Volodymyr Nikorych
Нікорич Володимир; Volodymyr Nikorych
Чернівецький національний університет, кафедра агротехнологій та ґрунтознавства, доцент
Підтверджена електронна адреса в chnu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Грунтознавство
ІІ Назаренко, СМ Польчина, ВА Нікорич
Книги-ХХІ, 2008
202*2008
Ґрунтознавство з основами геології: Підручник
ІІ Назаренко, СМ Польчина, ЮМ Дмитрук, ІС Смага, ВА Нікорич
Чернівці: Книги–ХХІ, 2006
184*2006
Genesis and evolution of the fragipan in Albeluvisols in the Precarpathians in Ukraine
VA Nikorych, W Szymański, SM Polchyna, M Skiba
Catena 119, 154-165, 2014
202014
Nature and formation of interlayer fillings in clay minerals in Albeluvisols from the Carpathian Foothills, Poland
W Szymański, M Skiba, VA Nikorych, A Kuligiewicz
Geoderma 235, 396-409, 2014
172014
Застосування сучасної системи класифікації ґрунтів ФАО/WRB до карти ґрунтового покриву Чернівецької області
SM Pol‘chyna, VA Nikorych, OA Danchu
Грунтознавство 5 (1-2), 27-33, 2004
10*2004
Морфогенетичні особливості Aльбелювісолей (Albeluvisols) Передкарпаття України та Польщі
В Нікорич, С Польчина, С Скиба, В Шиманський
Біологічні системи 4 (1), 65-72, 2012
9*2012
Gleby płowe (Luvisols) pogórza i przedgórza karpackiego z obszaru Polski i Ukrainy
W Szymański, S Skiba, V Nikorych, S Polchyna
Roczniki Bieszczadzkie 20, 2012
92012
Особливості конкрецієутворення в грунтах Передкарпаття
ВА Нікорич, СМ Польчина
Грунтознавство 4 (1-2), 73-78, 2003
9*2003
Варіації морфогенетичних особливостей бурувато-підзолистих ґрунтів (Albeluvisols) Передкарпаття залежно від типу біогеоценозу
В Нікорич, С Польчина, В Шиманський, С Скиба
Екологія та ноосферологія 24 (3-4), 24-41, 2013
8*2013
Грунтознавство з основами геології.
ІІ Назаренко, СМ Польчина, ЮМ Дмитрук, ІС Смага, ВА Нікорич
Чернівці: Книги–XXI, 2006
52006
Redoximorphic Features in Albeluvisols from South-Western Ukraine
V Nikorych, W Szymański, S Michał
Soil Science Working for a Living, 9-28, 2017
42017
Mercury in chemical and thermal fraction of soils of Eastern Ukrainian Polissya.
FS Kot, LA Matyushkina, VA Nikorych, VG Polivichenko
Грунтознавство 3, 94-101, 2002
42002
Ecobiomorph structure of algocenoses organization of brownish-podzolic gleied soils of Ukrainian Ciscarpathia
V Nikorych, T Chornevych
Soil Forming Factors and Processes from the Temperate Zone 10 (1), 141-151, 2012
32012
Мікроморфологічна будова бурувато-підзолистих оглеєних ґрунтів Вижницько-Сторожинецького фізико-географічного району Передкарпаття
ВА Нікорич, ОМ Крижанівський, В Шиманський
Біологічні системи 4 (2), 193-197, 2012
3*2012
Структурно-функіональна організація альгоценозу бурувато-підзолистих оглеєних ґрунтів Передкарпаття
ТМ Чорневич, ВА Нікорич
Грунтознавство 9 (3-4), 108-118, 2008
32008
Створення електронного курсу в системі Moodle: Навчальний посібник
ОМ Строєв, ВА Нікорич
Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012
22012
Similarity of micromorphological properties of the fragipan horizon in Albeluvisols of the Carpathian Foothills in Poland and the Precarpathian in the Ukraine
W Szymanski, V Nikorych
Proceedings of the 14th International Working Meeting on Soil …, 2012
22012
Мікроморфологічна діагностика мінералогічного складу бурувато-підзолистих оглеєних ґрунтів стаціонару «Сторожинецький»
В Нікорич, О Крижанівський, М Микитюк
Біологічні системи 4 (3), 319-326, 2012
22012
Діагностичні параметри бурувато-підзолистих грунтів – об'єкту великомасштабних досліджень
ІІ Назаренко, МА Бербець, ВА Нікорич, СМ Польчина, БП Том'юк
Вісник Харківського державного аграрного університету. Серія: ґрунтознавства …, 2001
22001
Колористичні критерії S-матриці бурувато-підзолистих оглеєних ґрунтів Передкарпаття
В Нікорич, І Червоногродська
Грунтознавство 17 (1-2), 49-64, 2016
1*2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20