Maryana Yaremko / Мар'яна Яремко
Maryana Yaremko / Мар'яна Яремко
Львівський національний університет імені Івана Франка
Підтверджена електронна адреса в lnu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
НАРАТИВНА СТРУКТУРА РОМАНУ Р. ВАЛЬЗЕРА «ПОМІЧНИК»
МВ Яремко
Науковий вісник ДДПУ імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки …, 2019
2019
Мовчання як наративна стратегія роману «Якоб фон Ґунтен» Р. Вальзера
ЯМ В.
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2 …, 2019
2019
ЗАСОБИ СТИЛІСТИЧНОГО СИНТАКСИСУ В РОМАНІ Р. ВАЛЬЗЕРА «РОДИНА ТАННЕР»
M Yaremko
Scientific Notes of Ostroh Academy National University: Philology Series 2 …, 2018
2018
Мова, що мовчить: принцип «поетичної балаканини» в романі P. Вальзера «Родина Таннер»(The language that keeps silence: a principle of «poetic chatting» in r. walser’s novel …
М Яремко
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2016
2016
Реалізація мовчання на синтаксичному рівні в романі Р. Вальзера Якоб фон Гунтен
МВ Яремко
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2013
2013
Естетика мовчання в художньому тексті (на матеріалі прози Р. Вальзера)
МВ Яремко
Іноземна філологія, 101-108, 2012
2012
Мовчання у мовленнєвій комунікації
МВ Яремко
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2012
2012
Zum Begriff des Schweigens in der Literatur
M Yaremko
Die Lemberger Germanistik in der Ukraine: Innensichten-Außensichten …, 2011
2011
Фрагментарність як спосіб реалізації мовчання в романі Р. Вальзера “Якоб фон Ґунтен”
МВ Яремко
Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки …, 2011
2011
Традиція мовчання у художній літературі
М Яремко
Наукові записки. Серія : Філологічні науки (мовознавство) : у 2 ч., С. 250–253., 2011
2011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–10