Вікторія Біляєва (Viktoriia Biliaieva)
Вікторія Біляєва (Viktoriia Biliaieva)
ХНЭУ имени С. Кузнеца (Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics)
Подтвержден адрес электронной почты в домене hneu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Indicators of Financial Stability of the Ukrainian Banking System
IM Chmutova, VY Biliaieva
132015
Формування клієнтських відносин із банком на засадах маркетингу в сучасних умовах
БВЮ Колодізєв О. М.
Бізнес Інформ, 209-2013, 2016
62016
Виявлення резервів забезпечення фінансової стійкості банків України
ВЮ Біляєва
Інноваційна економіка, 62-70, 2016
62016
Забезпечення фінансової стійкості банку засобами фінансового інжинірингу
ВЮ Біляєва
Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця 20, 2017
52017
Фінансова стабільність та банківські кризи: взаємозв'язок на прикладі іноземних банків
ОМ Колодізєв, ВЮ Біляєва, ВО Лесик
Видавництво УжНУ" Говерла", 2016
42016
Selecting a Kind of Financial Innovation According to the Level of a Bank's Financial Soundness and its Life Cycle Stage
O Kolodiziev, I Chmutova, V Biliaieva
Banks and Bank Systems 11 (4), 2016
32016
Визначення рівня фінансової стійкості банків України
ВЮ Біляєва
Бізнес Інформ, 314-319, 2015
32015
Концептуальні положення управління фінансовою стійкістю банку із використанням засобів фінансового інжинірингу
ІМ Чмутова, ВЮ Біляєва, ИН Чмутова, ВЮ Беляева
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015
22015
Вибір виду фінансової інновації у банку
ВЮ Біляєва, ВЮ Беляева
12016
ПРОБЛЕМИ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА НАПРЯМИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
ВЮ Біляєва
ХНЕУ, 2012
12012
Особливості розвитку теорії інноватики у часі.
ВЮ Біляєва, ВЮ Биляева
2017
Особливості використання фінансового інжинірингу в економічній та фінансовій сферах
ВЮ Біляєва, ВЮ Беляева
2017
Імітаційне моделювання ефективності фінансових інновацій у банках з урахуванням рівня фінансової стійкості та стадії життєвого циклу
ВЮ Біляєва, ВЮ Беляева
2017
Імітаційна модель оцінки ефективності фінансової інновації (на прикладі P2P кредитування)
БВ Ю.
Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів …, 2016
2016
Економіко-математичний інструментарій технології оцінювання та виявлення резервів забезпечення фінансової стійкості банку
БВ Ю.
Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференціїя молодих учених та …, 2016
2016
Фінансова стабільність та банківські кризи: взаємозв'язок на прикладі іноземних банків
ВЮ Біляєва, ОМ Колодізєв, ВО Лесик, ВЮ Беляева
2016
Імітаційна модель оцінки ефективності фінансової інновації (на прикладі P2P кредитування)
ВЮ Біляєва, ВЮ Беляева
2016
Економіко-математичний інструментарій технології оцінювання та виявлення резервів забезпечення фінансової стійкості банку
ВЮ Біляєва, ВЮ Беляева
2016
Формування клієнтських відносин на засадах маркетингу в сучасних умовах
ОМ Колодізєв, ВЮ Біляєва, ОН Колодизев, ВЮ Беляева
2016
Пріоритетні напрями запровадження фінансових інновацій у банківську практику
ВЮ Біляєва
Міжнародна науково-практична конференція: «Економічний потенціал країни …, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20