Підписатись
Кафедра Психології
Кафедра Психології
Кафедра психології КНТЕУ
Підтверджена електронна адреса в knute.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Соціально-психологічне забезпечення діяльності в звичайних та екстремальних умовах
МС Корольчук, ВМ Крайнюк
К.: Ніка-центр 580, 336, 2006
6682006
Психологія стресостійкості особистості: монографія
ВМ Крайнюк
К.: Ніка-центр 432, 2007
3712007
Теорія і практика професійного психологічного відбору: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
МС Корольчук, ВМ Крайнюк
К.: Ніка-центр, 2012
3062012
Психофізіологія діяльності: Підручник для студентів вищих навчальних закладів.–3 є вид/МС Ко рольчук
МС Корольчук
К.: Ельга, Ніка Центр, 2008
3052008
Психологічне забезпечення психічного і фізичного здоров’я
МС Корольчук, ВМ Крайнюк, АФ Косенко, ТІ Кочергіна
К.: Фірма «Інкос 272, 5, 2002
1892002
Історія психології: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
МС Корольчук, ПП Криворучко
К.: Ельга, Ніка Центр, 2004
150*2004
Психологія професійного становлення офіцера: монографія
ВІ Осьодло
К.: ПП «Золоті ворота, 136-137, 2012
1452012
Негативні психічні стани рятувальників в умовах надзвичайної ситуації: Монографія
СМ Миронець, ОВ Тімченко
К.: ТОВ «Видавництво «Консультант, 2008
1072008
Негативні психічні стани та реакції працівників аварійно-рятувальних підрозділів МНС України в умовах надзвичайної ситуації
СМ Миронець
Харків: НУЦЗУ, 2007
872007
Психологія стресостійкості особистості
ВМ Корольчук
Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації А43 в умовах …, 2018
732018
Виконавська надійність музикантів: зміст, структура і методика формування:[монографія]/Дмитро Григорович Юник
ДГ Юник
К.: ДАКККіМ 338 (2), 2009
652009
Актуальні проблеми психофізіології військової діяльності
МС Корольчук
К.: КВГІ 164, 1996
641996
Моніторинг надзвичайних ситуацій
ЮО Абрамов, ВО Росоха
Підручник. Вид-во: АЦЗУ м. Харків 530, 2005
60*2005
Психодіагностика
МС Корольчук, ВІ Осьодло
навч. посіб. для вищ. навч. закл./МС Корольчук, ВІ Осьодло, 396-398, 2004
542004
Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс
ВІ Мозговий
К.: Центр навчальної літератури, 24-45, 2006
522006
Українська мова у професійному спілкуванні
ВІ Мозговий
Київ:«Центр учбової літератури», 2008
492008
Психологія: схеми, опорні конспекти, методики: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/За заг. ред. МС Корольчука
МС Корольчук, ВМ Крайник, ВМ Марченко
К.: Ельга: Нікацентр, 2005
482005
Психофізіологія працездатності корабельних спеціалістів в екстремальних умовах: Дис... док. психол. наук.: 19.00. 02
МС Корольчук
К.: Ін-т психології ім. ГС Костюка АПН України, 1996
481996
Структура та особистісні детермінанти професійної самореалізації суб’єкта
СД Максименко, ВІ Осьодло
Збірник наукових праць" Проблеми сучасної психології", 2010
472010
Психологія стресостійкості особистості: дис… доктора психол. наук.: 19.00. 01/Корольчук ВМ–Інститут психології ім
ВМ Корольчук
ГС Костюка АПН України, Київ, 2009
442009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20