кафедра банківської справи та фінансового моніторингу
кафедра банківської справи та фінансового моніторингу
Університет державної фіскальної служби України
Немає підтвердженої електронної адреси
НазваПосиланняРік
стан, проблеми та перспективи: монографія/ПВ Мельник, ЛЛ Тарангул, ЗС Варналій [та ін.]; за ред. ЗС Варналія
П політика України
К.: Знання України 675, 9, 2008
2382008
Кредитний ризик комерційного банку
ВВ Вітлінський, ОВ Пернарівський, ГІ Великоіваненко, ЯС Наконечний
К.: Знання, 2000
1142000
Аналіз, оцінка та способи зниження банківських ризиків
ОВ Пернарівський
Вісник Національного банку України, 2004
892004
Фінансова стійкість як системна характеристика комерційного банку
В Вітлінський, О Пернарівський
Банківська справа, 48-51, 2000
872000
Податкова політика України: стан, проблеми та перспективи: монографія
ПВ Мельник, ЛЛ Тарангул, ЗС Варналiй
К.: Знання України, 675, 2008
862008
Капіталізація банків: методи оцінювання та напрямки підвищення: монографія
ВВ Коваленко, КФ Черкашина
Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ 153, 2010
812010
Чинники курсової нестабільності в Україні
О Береславська
Вісник НБУ, 8-14, 2009
462009
Кредитування та ризики
МП Денисенко, ОС Любунь, ВГ Кабанов, ОВ Пернарівський
К.: УЕП КРОК, 2007
46*2007
Підвищення рівня капіталізації банків як передумова інтеграції до європейського фінансового ринку
КФ Черкашина
Актуальні проблеми економіки, 49-55, 2005
42*2005
Kredytnyj ryzyk komertsijnoho banku
VV Vitlins’kyj, OV Pernarivs’kyj, YS Nakonechnyj, HI Velykoivanenko
Kyiv, Ukraine: Znannia [in Ukrainian], 2000
42*2000
Актуальні проблеми курсової політики України
О Береславська
Вісник НБУ, 16-20, 2010
382010
Забезпечення фінансової стабільності банків в умовах фінансової кризи
ЛА Клюско
Актуальні проблеми економіки, 100, 2009
36*2009
Міжнародні розрахунки та валютні операції
ОІ Береславська
Ун-т держ. фіскальної служби України.–Ірпінь., 2019
352019
Оцінка кредитоспроможності позичальника
ОВ Пернарівський
Фінанси України, 19-23, 2008
35*2008
Доларизація в Україні та шляхи її подолання
О Береславська
Вісник Національного банку України, 10-13, 2006
34*2006
Валютна політика України: теорія та практика: монографія
ОІ Береславська
Ірпінь: Нац. ун-т ДПС України, 2010
33*2010
Аналіз та оцінка ризику ліквідності банку
ОВ Пернарівський
Вісник Національного банку України, 2006
312006
Система банківського менеджменту
АТ Головко
навч. посіб./АТ Головко, ВІ Грушко, МП Денисенко, ОВ Пернарівський та ін, 2004
312004
Девальвація гривні та спричинені нею виклики для України
О Береславська
Вісник Національного банку України, 26-33, 2015
30*2015
Концепція стратегії кредитного ризику
В Вітлінський, Г Великоіваненко, Я Наконечний, О Пернарівський
Банківська справа, 39-42, 2000
302000
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20