Follow
Hannа Kuznetsova / Ганна Анатоліївна Кузнецова (https://orcid.org/orcid: 0000-0002-0343-2920)
Hannа Kuznetsova / Ганна Анатоліївна Кузнецова (https://orcid.org/orcid: 0000-0002-0343-2920)
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Verified email at kname.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Індивідуальні завдання з вищої математики. Частина 2.
ЮЄ Печеніжський, СО Станішевський, МП Данилевський, АІ Колосов, ...
112007
Навчальний довідник в схемах і таблицях для самостійного вивчення теми «Аналітична геометрія» з курсу вищої математики (для студентів 1, 2 курсів денної та заочної форм …
ГА Кузнецова, СМ Ламтюгова, ЮВ Ситникова
52013
Словник з математики (з перекладом російською, українською, англійською, французькою та арабською мовами для іноземних студентів підготовчого відділення).
ГА Кузнецова, СМ Ламтюгова, ЮВ Ситникова
42017
Ряди та їх застосування у схемах і таблицях: навч. довід. для самост. вивч. вищої математики (для студентів 1–2 курсів денної та заочної форм навчання).
СМ Ламтюгова, ЮВ Ситникова, ГА Кузнецова
Харківський національний університет міського господарства імені ОМ Бекетова, 2020
32020
Лінійна та векторна алгебра у схемах і таблицях: навчальний довідник для самостійного вивчення курсу вищої математики (для студентів 1, 2 курсів денної та заочної форм навчання).
ЮВ Ситникова, СМ Ламтюгова, ГА Кузнецова
32018
Основи математичного аналізу в схемах і таблицях. Частина 3. Навчальний довідник для самостійного вивчення курсу вищої математики (для студен-тів 1,2 курсів денної та заочної …
ГА Кузнецова, СМ Ламтюгова, ЮВ Ситникова
22018
Основи математичного аналізу в схемах і таблицях. Частина 1. Навчальний довідник для самостійного вивчення курсу вищої математики (для студентів 1, 2 курсів денної та заочної …
ГА Кузнецова, СМ Ламтюгова, ЮВ Ситникова
ХНУМГ, 2015
2*2015
Математика: учебное пособие: для иностр. студентов подгот. отделения.
ГА Кузнецова
Харківський національний університет міського господарства імені О. М …, 2019
1*2019
Проблема систематизації та узагальнення знань студентів ВТНЗ під час вивчення дисципліни «Вища математика»
ГА Кузнецова
Физико-математическое образование, 2018
12018
Выравнивающий дистанционный курс математики для слушателей-иностранцев
АА Кузнецова, АВ Якунин
Проблеми сучасної освіти : збірник науково-методичних праць, с.52-59, 2017
12017
Выравнивающий дистанционный курс математики для слушателей-иностранцев
ГА Кузнецова, АВ Якунин
Дистанційне навчання – старт із сьогодення в майбутнє : Матеріали ІІІ …, 2017
12017
Методические указания для практических и самостоятельных занятий по курсу «Математика» для иностранных студентов подготовительного отделения инженерно-технических, инженерно …
ЛП Вороновская, АА Кузнецова
12017
FORMING THE BASIC PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE ENGINEERS IN THE PROCESS OF MATHEMATICAL TRAINING USING THE METHOD OF FLIPPED LEARNING
SМ Reznik, HА Kuznetsova
International scientific conference Challenges of pedagogical and …, 2024
2024
The significance of the trend towards the fundamentalisation of higher engineering education
H Kuznetsova
Prospects for pedagogical and psychological research: International …, 2024
2024
Діяльнісний підхід у формуванні базової професійної компетентності майбутніх інженерів у процесі математичної підготовки
Г Кузнецова
VІІ Міжнародна науково-практична конференція «ЛІДЕРИ ХХІ СТОЛІТТЯ. ПОГЛЯД У …, 2023
2023
Системний підхід у формуванні базової професійної компетентності майбутніх інженерів у процесі математичної підготовки.
Г Кузнецова, С Резнік
Психологічний інструментарій розвитку лідерського потенціалу сучасної молоді …, 2023
2023
Future engineers’ perception of basic professional competence and their ability to innovative thinking
H Kuznetsova
Performance in a competitive economy: International Scientific Conference …, 2023
2023
Методологічні підходи формування базової професійної компетентності майбутніх інженерів у процесі математичної підготовки.
СМ Резнік, ГА Кузнецова
Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези …, 2023
2023
Сутність та структурні компоненти базової професійної компетентності майбутніх інженерів
С Резнік, Г Кузнецова
Теорія і практика управління соціальними системами, 71-83, 2022
2022
Вища математика : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної і заочної форм навчання за спеціальністю 263 – Цивільна безпека
ГА Кузнецова
ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2022
2022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20