Островська Світлана Сергіївна
Островська Світлана Сергіївна
Професор біології, Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини
Підтверджена електронна адреса в dmitnm.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Експериментальне дослідження модифікуючого впливу наноаквахелату цитрату золота на ембріотоксичність ацетату свинцю у щурів
ВФ Шаторна, ВІ Гарець, ЕМ Білецька, НМ Онул, ОО Нефьодова, ...
Медичні перспективи 19 (2), 2014
42014
Отдаленные последствия аварии на ЧАЭС для населения
СС Островська, ВВ Талько, ВФ Шаторна
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної …, 2015
22015
Морфометрічне дослідження судин міокарда при дії іонізуючого випромінювання і важких металів
СС Островська
Таврический медико-биологический вестник, 2013
22013
Кровотворення у щурів різного віку при впливі свинцю
СС Островська, ВГ Гарець
Таврический медико-биологический вестник, 103-107, 2014
12014
Розвиток кальцій залежної артеріальної гіпертензії на тлі навантаження щурів важкими металами
СС Островська
Вісник проблем біології і медицини, 141-145, 2013
12013
Роздільна і поєднана дія опромінення і кадмію на структуру судинного русла серця у щурів з експериментальною нирковою гіпертонією
СС Островська, ВВ Талько
Медичні перспективи, 2005
12005
Індукція окисного стресу як елемент токсичності кадмію
СС Островська, ІА Писаревська, ВВ Дєєв, ВВ Баклунов, ОВ Стрижак, ...
Вісник проблем біології і медицини= Bulletin of problems biology and …, 2021
2021
Зв'язок між хворобою Альцгеймера, цереброваскулярними і серцево-судинними захворюваннями (огляд літератури)
СС Островська, ЕО Ліхолєтов, ВВ Павлова, АК Деркач, ІФ Шевченко, ...
Вісник проблем біології і медицини= Bulletin of problems biology and …, 2021
2021
ДОСВІД ДИСТАНЦІЙНОГО ВИКЛАДАННЯ МЕДИЧНОЇ БІОЛОГІЇ В УМОВАХ ЛОКДАУНУ
СС Островська, ОГ Слесаренко, ВІ Гарець, ОС Трушенко, ...
Відповідальний за випуск: проф. АГ Шульгай, 382, 2021
2021
Внутрішньоклітинні шляхи розвитку хвороби Альцгеймера на тлі герпес вірусних інфекцій (огляд літератури)
СС Островська, ВФ Шаторна, ЄО Ліхолетов
Медичні перспективи 26 (1), 40-46, 2021
2021
Морфологія нирок при створенні штучної експериментальної ішемії
СС Островська, ВМ Байбаков, ОГ Слесаренко, ВІ Гарець, ...
Barca Academy Publishing, 2020
2020
Морфологічний стан контралатеральної нирки щурів відповідно штучно ішемізованого парного органа
СС Островська, ВФ Шаторна, ІІ Колосова, ОГ Слесаренко
Мат. наук-практ. конф. з міжнар. участю «Медико-біол. аспекти та …, 2020
2020
Стан мітохондрій в кардіоміоцитах при загальному опроміненні щурів на різних термінах спостереження
СС Островська
ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ XVI МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «РАДІАЦІЙНА І …, 2020
2020
ЕКПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ КАДМІЮ НА
ОУСС ДИМУ, СС Островська, ВФ Шаторна
BBK 87, 737, 2019
2019
Ультраструктура міокарда лівого шлуночка щурів після поєднаної дії радіації і важких металів
СС Островська, ВФ Шаторна, ОА Земляний
Матеріали. наук-практ. конф. з міжнар. участю «Теорія і практика сучасної …, 2019
2019
Порівняльний аналіз впливу сполук кадмію на показники ембріогенезу щурів в різні періоди вагітності
ІІ Колосова, ВФ Шаторна, СС Островська
2019
Методичні підходи до визначення ембріотоксичності та тератогенності важких металів в морфологічних експериментах
ВФ Шаторна, ВІ Гарець, СС Островська, ІІ Кононова, О Краснов
Український журнал медицини, біології та спорту, 189-194, 2016
2016
Ремоделювання дихальної системи при тютюнопалінні (огляд іноземної літератури)
СС Островська
Вісник морфології, 412-414, 2016
2016
Cтан аорти після дії радіації, солей кадмію і свинцю
СС Островська
Вісник морфології, 162-164, 2014
2014
Вміст клітин кісткового мозку при дії радіації та свинцю
СС Островська
Вісник проблем біології і медицини, 174-177, 2014
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20