Подписаться
Kostyshyna Tatiana, Kostyshyna Tetiana, Костышина Татьяна, Костишина Тетяна
Kostyshyna Tatiana, Kostyshyna Tetiana, Костышина Татьяна, Костишина Тетяна
Poltava University of Economics and Trade, Prof.
Подтвержден адрес электронной почты в домене uccu.org.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Конкурентоспроможна система оплати праці: проблеми теорії та практики: монографія
ТА Костишина
Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008
472008
Ринкова трансформація оплати праці на підприємствах споживчої кооперації:[монографія]
ТА Костишина
Полтава: РВВ ПУСКУ, 2004
142004
Прогресивні форми організації і оплати праці—основа ефективного управління підприємством: монографія
ТА Костишина
Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2005
122005
Формування конкурентоспроможної оплати праці
ТА Костишина
Полтава: РВВ ПУСКУ, 2009
62009
Стратегія соціальної відповідальності споживчої кооперації як складова формування людського потенціалу та забезпечення якості життя сільського населення
ТА Костишина
Україна: аспекти праці 6, С. 45–50., 2015
52015
ОПЛАТА ПРАЦІ ЯК ЕЛЕМЕНТ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ДИСТРИБУЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА
ТА КОСТИШИНА
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 6 (6), 108-113, 2013
12013
Компенсаційний пакет як основа винагороди за працю в системі дистрибуції
АІ Костишина
Науковий вісник ПУЕТ. Серія «Економічні науки», 2021
2021
Мотиваційні основи активізації продажу товарів у системі дистрибуції
АІ Костишина
Науковий вісник ПУЕТ. Серія «Економічні науки», 2021
2021
Удосконалення системи дистрибуції в контексті забезпечення конкурентоспроможності підприємств
АІ Костишина
Напрями економічного зростання та інноваційного розвитку підприємств, 53, 2018
2018
Напрями реалізації концепції гідної праці в сучасних соціально-економічних умовах
Т Костишина, А Костишина
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
2017
Теоретичні аспекти трансформації змісту праці в сучасних умовах
АІ Костишина
Актуальні проблеми розвитку підприємств в умовах нестабільної, 90, 2015
2015
Конкурентоспроможна оплата праці як передумова сталого розвитку національної економіки України
ТА Костишина
Збірник наукових праць Національного університету державної податкової …, 2010
2010
ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ОПЛАТИ ПРАЦІ АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук
ТА Костишина
ІНСТИТУТ ДЕМОГРАФІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ, 2009
2009
Проблеми та перспективи впровадження систем управління якістю, підвищення конкурентоспроможності підприємств споживчої коопрації... : Монографія
ТА Костишина
Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2006
2006
Костишина ТА
АІ Костишина
Імперативи та інноваційні механізми забезпечення гід-ної праці в умовах …, 0
ТРАНСФОРМАЦІЇ У ЗМІСТІ ПРАЦІ ЯК ПЕРЕДУМОВА ОНОВЛЕННЯ КОМПЕНСАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
АІ Костишина
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА, 71, 0
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–16