Подписаться
Юрій Подчашинський
Юрій Подчашинський
Житомирський державний технологічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене ztu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
П'єзогравіметр
ОМ Безвесільна, ЮО Подчашинський, АГ Ткачук
ЖДТУ, 2012
26*2012
Застосування інформаційно-комп’ютерних технологій обробки відеоінформації в гірничо-геологічній галузі
АО Криворучко, ЄС Купкін, ЮО Подчашинський, ОО Ремезова
Вісник ЖДТУ. Серія" Технічні науки", 107-116, 2005
182005
Наукові дослідження в галузі вимірювання механічних величин: підручник
ОМ Безвесільна, ГС Тимчик, ЮО Подчашинський
Житомир: ЖДТУ, 876, 2011
132011
Методи оптимізації цільової функції та ідентифікації характеристик прецизійних навігаційних систем
ОМ Безвесільна, ЮВ Киричук, ЮО Подчашинський
монографія/ОМ Безвесільна, ЮВ Киричук, ЮО Подчашинський.—Житомир: ЖДТУ, 2010
82010
Цифрова обробка зображень–шлях до визначення естетичних показників якості декоративного каменю. Колір
ЄС Купкін, ЮО Подчашинський
Вісник ЖІТІ, 23, 2002
72002
Гравіметрична система з високоточним виставленням осі чутливості гравіметра
ОМ Безвесільна, ЮО Подчашинський, АА Остапчук, ЮВ Киричук, ...
ЖДТУ, 2010
62010
Визначення показників кольору та геометричних характеристик текстури облицювального каменю
МТ Бакка, ОО Ремезова, АО Криворучко, ЕС Купкiн, ...
Сборник научных трудов Национального горного университета, 23-30, 2004
62004
Гравіметри та їх виставка
ОМ Безвесільна
Монографія/ОМ Безвесільна, АА Остапчук, СС Тка ченко.—Ж.: ЖДТУ, 2010
52010
Високоточний витратомір моторного палива з цифровою обробкою вимірювальної інформації
ОМ Безвесільна, ЮО Подчашинський, АВ Ільченко, ЮО Шавурський
ЖДТУ, 2010
42010
Програмно-апаратний комплекс для визначення параметрів переміщень і оцінки плавності ходу підвіски на основі чотириланкового важільного механізму
СВ Мельничук, ЮО Подчашинський, ОО Лугових, ІВ Вітюк, ОС Повар
Вісник ЖДТУ. Серія" Технічні науки" 2 (2 (53)), 96-103, 2010
42010
Вимірювання параметрів обертового руху на основі алгоритмічної обробки двовимірних відеозображень
ЮО Подчашинський
Вісник ЖДТУ. Серія" Технічні науки", 100-108, 2008
42008
Інформаційно-комп’ютерні системи та технології. Наукові дослідження в галузі вимірювання механічних величин
ОМ Безвесільна, ЮО Подчашинський
ОМ Безвесільна, ЮО Подчашинський, 2007
42007
Дослідження просторового розподілу рудної мінералізації в масивах габро засобами інформаційно-комп’ютерної обробки відеозображень поверхні зразків порід
АО Криворучко, ЮО Подчашинський, ОО Ремезова, АА Криворучко, ...
Геоінформатика, 2006
42006
Математична модель двовимірних масивів вимірювальної інформації про механічні величини
ЮО Подчашинський
Вісник ЖДТУ. Серія" Технічні науки", 173-179, 2009
32009
ПіДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТі ВИМіРЮВАНЬ ПАРАМЕТРіВ ОБЕРТОВОГО РУХУ НА ОСНОВі АЛГОРіТМіЧНОї ОБРОБКИ ДВОВИМіРНОї ВИМіРЮВАЛЬНОї іНФОРМАЦії
ЮО Подчашинський
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 1 (3 (37)), 17-22, 2009
32009
Динамічні характеристики вимірювального каналу засобів відеовимірювань механічних величин
ЮО Подчашинський
Вісник ЖДТУ. Серія" Технічні науки", 110-115, 2006
32006
Моделювання евтрофних процесів у водосховищах річки Тетерів Житомирської області на основі відеозображень проб води
ТО Єльнікова, ЮО Подчашинський
ЖДТУ, 2015
22015
Визначення параметрів плавності ходу моделі підвіски на основі чотириланкового важільного механізму
СВ Мельничук, ЮО Подчашинський, ІВ Вітюк, ІА Бовсунівський
Вісник ЖДТУ. Серія" Технічні науки", 25-27, 2010
22010
Підвищення точності визначення параметрів руху об’єктів вимірювань на основі двовимірної інформації
ЮО Подчашинський
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 2 (8 (44)), 31-36, 2010
22010
Алгоритмічні методи визначення лінійних прискорень у реальному часі
ОМ Безвесільна, ЮО Подчашинський
НТУ" ХПІ", 2010
22010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20