Firsova Iryna
Firsova Iryna
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт»
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Категория одушевленности и критерии ее выделения в языке (на примере французского и русского языков)
ФИ Владимировна
Наукові записки. Серія : Філологічні науки (мовознавство), 219-221, 2010
1*2010
Збірка контрольних робіт з російської мови для студентів-іноземців
ФІ В.
2015
Мовленнєвий етикет та культура спілкування
СОВ Фірсова І.В.
Ученые записки Таврического национального университете им. В. И. Вернадского …, 2014
2014
Паралінгвістичні явища у комунікативному дискурсі (на прикладі просторових відношень)
ФІВСО В.
Наукові записки Луганського національного університету. Серія «Філологічні …, 2014
2014
Невербальная репрезентация пространственных отношений
ФІВСО В.
Слово, высказывание, текст в когнитивном, прагматическом и …, 2014
2014
Методичні рекомендації до домашнього читання для студентів ІІ курсу за твором А. Труайя «Голод левенят»
ФІ В.
2013
Практична фонетика французької мови : навч. посіб.
ФІ В.
2013
Концептуализация метафоры пространства (на материале русского и французского языков)
ФІ В.
Лінгвістичний вісник. Зб.наук.праць., 2013
2013
Концепт «пространство» в художественном дискурсе
ФІВСО В.
Вестник. Сборник научных робот. История. Педагогика. Филология., С. 173-178., 2013
2013
Локативні дієслова у художньому тексті
ФІВСО В.
Східнослов’янська філологія. Зб.наук.праць., С. 115-123., 2013
2013
Терміносистема фразеології в аспекті когнітивної лінгвістики (на матеріалі російської та французької мов). Продовження.
ФІ В.
Обрії сучасної філології : зб. наук. пр., 162 с., 2011
2011
Enseigner la langue - enseigner la culture
F I.
Сборник научных трудов / отв. ред. Н. С. Шарафутдинова., С. 146-149., 2011
2011
Детермінологізація мовних одиниць
ФІ В.
Наукові записки. Серія : Філологічні науки (мовознавство) : У 2 ч., С. 408-411., 2011
2011
Об эстетической функции язика в художественном произведении
Східнослов’янська філологія. Зб.наук.праць. Мовознавство., С.329-335, 2010
2010
Терминосистема фразеологии в аспекте когнитивной лингвистики (на матери але русского и французского языков)
ФІ В.
Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского …, 2009
2009
Лингвистические способы оформления концепта «пространство» в русском и французском языках (на материале предлогов с пространственным значением)
ФІ В.
Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Т …, 2008
2008
Концепт «пространство» в языковой картине мира
ФІ В.
Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Т …, 2008
2008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–17