Подписаться
Igor Karyagin (Игорь Карягин)
Igor Karyagin (Игорь Карягин)
National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute",НТУ "ХПИ", кафедра двигателей
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.kharkov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Розробка універсального електронного регулятора частоти обертання колінчастого валу дизеля
АО Прохоренко, СС Кравченко, ІМ Карягін, ЄГ Вовк, ПІ Думенко
Двигуни внутрішнього згоряння, 35-39, 2017
122017
Применение водотопливной эмульсии в автотракторном дизеле. Энергетические и экономические показатели
ПГХ И.В. Парсаданов, А.А. Теплицкий, И.Н. Карягин, B.B. Солодовников, С.А ...
Двигатели внутреннего сгорания., С. 121-123., 2011
12*2011
Дослідження дизеля з каталітичним покриттям поверхні камери згоряння
ІВ Парсаданов, МД Сахненко, МВ Ведь, ІМ Карягін, ВО Хижняк
Двигуни внутрішнього згоряння, 2015
72015
Оценка влияния режимных факторов на параметры температурного высокочастотного колебания в поверхностном корундовом слое поршня
АП Марченко, ВВ Шпаковский, ИИ Сукачев, АА Прохоренко, ...
Двигуни внутрішнього згоряння, 2010
42010
Влияние параметров системы топливоподачи на индикаторные показатели дизеля при работе на водотопливной эмульсии
АП Марченко, ИВ Парсаданов, АВ Савченко, ИН Карягин
Двигатели внутреннего сгорания, 3-8, 2017
32017
Універсальний електронний регулятор дизеля на основі електричного сервоактуатора
АО Прохоренко, СС Кравченко, ДЄ Самойленко, ІМ Карягін, ...
Двигуни внутрішнього згоряння, 31-39, 2018
22018
Влияние температуры стенок камеры сгорания на испарение и выгорание топлива в форсированных дизелях
АП Марченко, ИН Карягин, ИИ Сукачев
Двигуни внутрішнього згоряння, 2010
22010
Вплив параметрів системи паливоподачі на індикаторні показники дизеля при роботі на водопаливній емульсії
АП Марченко, ІВ Парсаданов, АВ Савченко, ІМ Карягін
Двигуни внутрішнього згоряння, 3-8, 2017
12017
Знос паливних струменів в обємі камери згоряння тангенційним вихорем робочого тіла згідно удосконаленої математичної моделі
АП Марченко, ІМ Карягін, ВВ Пильов
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Сер.: Транспортне …, 2014
12014
ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССОВ ИСПАРЕНИЯ И ВЫГОРАНИЯ ТОПЛИВА В ДИЗЕЛЕ C ТУРБУЛИЗИРУЮЩИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ КАМЕРЫ СГОРАНИЯ
АП Марченко, ИН Карягин, ИИ Сукачев
Двигуни внутрішнього згоряння, 2008
12008
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни" Хіммотологія та нуль-вуглецеві джерела живлення силових агрегатів транспортних засобів"
ІМ Карягін, ОЮ Ліньков
2023
Моделювання нестаціонарного термонапруженого стану поршня тракторного дизеля
ОЮ Ліньков, СО Кравченко, ВВ Пильов, ІО Мордвинцева, ІМ Карягін
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2020
2020
Особливості використання в дизелі турбулізуючої камери згоряння
ІМ Карягін, ВО Пильов, АС Бондальєр
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2020
2020
Вплив умов подачі водопаливної емульсії на робочий процес дизеля
ІВ Парсаданов, ІМ Карягін, АВ Савченко
НТУ" ХПІ", 2017
2017
Експериментальні безмоторні дослідження електронного регулятора дизеля
АО Прохоренко, СС Кравченко, ІМ Карягін, ОМ Клименко, ЄГ Вовк
НТУ" ХПІ", 2017
2017
Особливості робочого процесу дизеля при використанні водопаливної емульсії
АВ Фатєєв, ІМ Карягін
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2016
2016
ИССЛЕДОВАНИЕ ДИЗЕЛЯ С КАТАЛИТИЧЕСКИМ ПОКРЫТИЕМ НА ПОВЕРХНОСТИ КАМЕРЫ СГОРАНИЯ
ИВ Парсаданов, НД Сахненко, МВ Ведь, ИН Карягин, ВА Хижняк, ...
Двигатели внутреннего сгорания, 69-72, 2015
2015
Удосконалення врахування впливу тангенційного вихоря робочого тіла на розвиток паливного струменя
АП Марченко, ІМ Карягін, ВВ Пильов
НТУ" ХПІ", 2014
2014
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ КОМПЛЕКСА КОНСТРУКТИВНЫХ И РЕГУЛИРОВОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ ДИЗЕЛЯ ЧН12/14 НА ТЕПЛОНАПРЯЖЕННОСТЬ И РЕСУРСНУЮ ПРОЧНОСТЬ ПОРШНЯ
ВТ Турчин, ВО Пылев, АВ Белогуб, ИН Карягин, ВТ Коваленко, ...
Двигуни внутрішнього згоряння, 2010
2010
Оцінка впливу режимних факторів на параметри температурної високочастотної хвилі в поверхневому корундовому шарі поршня
АП Марченко, ВВ Шпаковський, ІІ Сукачев, ІМ Карягін, ВВ Пильов
НТУ" ХПІ", 2010
2010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20