Санніков Дмитро
Санніков Дмитро
к.ю.н., Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
No verified email
TitleCited byYear
Особливості використання і охорони земельних ділянок для садівництва громадян: моногр.
ДВ Санніков
Харків: ФІНН, 2010
62010
Роль та значення садівництва громадян у сталому розвитку сільських територій
ДВ Санніков
видавництво" Право", 2016
12016
До питання забезпечення реалізації принципів земельного права
ДВ Санніков
Теорія і практика правознавства, 2014
12014
До питання місця рішень Європейського суду з прав людини у системі джерел земельного права
ДВ Санніков, МВ Саннікова
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого", 2014
12014
Цільове й раціональне використання земель як аспекти правомірної поведінки суб’єктів земельного права
ДВ Санніков
Теорія і практика правознавства, 2013
12013
Актуальні проблеми правового забезпечення продовольчої безпеки України
ОМ Батигіна, ВІ Гордєєв, ВП Жушман, ВМ Корнієнко, ГС Корнієнко, ...
12013
До питання врахування особливостей земельних відносин у процесі зближення національного та європейського законодавства
ДВ Санніков
12013
Поняття цільового призначення земельних ділянок для садівництва громадян
ДВ Санніков
Форум права, 375-378, 2009
12009
Специфіка органічного землеробства в Україні
ДВ Санніков
видавництво «Доміно», 2017
2017
К вопросу о понимании платы за землю
ДВ Санников, ДВ Санніков
2017
тика курсових робіт з навчальної дисципліни" Земельне право": для студентів вечір. та заоч. форми навч. галузь знань 08" Право" спец. 081" Право"
ДВ Санніков
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2017
2017
Завдання до практичних занять з навчальної дисципліни" Земельне право України": для студентів ден. форми навч.
МВ Шульга, ІВ Ігнатенко, ДВ Санніков, ВІ Гордєєв, ЛВ Лейба, ТВ Лісова, ...
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2017
2017
До питання особливостей цільового використання земельних ділянок для садівництва в сучасних умовах
ДВ Санніков
2016
Особливості правовідносин з приводу охорони земель
ДВ Санніков
2016
Особливості процесу конвергенції національного та європейського земельного і екологічного законодавства
ДВ Санніков, ДВ Санников
2016
До питання пріоритету розуміння земель як природного ресурсу
ДВ Санніков
2015
До питання ефективності правозастосування у земельних відносинах
ДВ Санніков
2015
Prior to the issue of implementation of the principles of land law
ДВ Санніков
Theory and practice of jurisprudence 2 (6), 20, 2014
2014
Розуміння стимулів у земельному праві: до постановки питання
ДВ Санніков, ДВ Санников
2014
До питання особливостей забезпечення належного землекористування
ДВ Санніков
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20