Підписатись
Санніков Дмитро
Санніков Дмитро
Підтверджена електронна адреса в nlu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Development of human resources of agro-industrial complex.
AA NEDELKIN, SV NOVIKOV, VA TITOV, DV SANNIKOV, AV MIkhailova, ...
Journal of Applied Economic Sciences 12 (7), 2017
472017
Особливості використання і охорони земельних ділянок для садівництва громадян: моногр.
ДВ Санніков
Харків: Вид-во «ФІНН, 2010
122010
Problems of land legislation of Ukraine and European Union integration
DV Sannikov
Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues 20, 1-17, 2017
62017
Актуальні проблеми правового забезпечення продовольчої безпеки України
ОМ Батигіна, ВІ Гордєєв, ВП Жушман, ВМ Корнієнко, ГС Корнієнко, ...
52013
Правовий режим земельних ділянок для садівництва громадян
ДВ Санніков
Харків, 2009, 0
4
Eco-economic incentives of rational land use and protection in Ukraine
DV Sannikov
Journal of Environmental Management and Tourism (JEMT) 9 (07 (31)), 1489-1497, 2018
22018
До питання забезпечення реалізації принципів земельного права
ДВ Санніков
Theory and practice of jurisprudence 2 (6), 20-20, 2014
22014
Поняття цільового призначення земельних ділянок для садівництва громадян
ДВ Санніков
Форум права, 375-378, 2009
22009
Legal regulation of land lease in Ukraine
DV Sannikov, SV Khominets, DL Kovach, RA Tsyliuryk, AO Chyryk, ...
J. Advanced Res. L. & Econ. 11, 1398, 2020
12020
До питання місця рішень Європейського суду з прав людини у системі джерел земельного права
ДВ Санніков, МВ Саннікова
Розвиток організаційно-правових форм господарювання, 163, 2014
12014
Цільове й раціональне використання земель як аспекти правомірної поведінки суб’єктів земельного права
ДВ Санніков
Theory and practice of jurisprudence 2 (4), 26-26, 2013
12013
До питання врахування особливостей земельних відносин у процесі зближення національного та європейського законодавства
ДВ Санніков
12013
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ЗЕМЕЛЬ АВІАЦІЙНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
НВ Бондарчук
2016
До питання ефективності правозастосування у земельних відносинах
ДВ Санніков
2015
Розуміння стимулів у земельному праві: до постановки питання
ДВ Санніков
2014
До питання особливостей забезпечення належного землекористування
ДВ Санніков
2014
Завдання до практичних занять з навчальної дисципліни" Митне право України":(галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліф. рівень" Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 …
МГ Шульга, ВЯ Настюк, СА Трофімов, АВ Руденко, ОМ Шевчук
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013
2013
The title and the rational use of land as aspects of the lawful conduct of subjects of land law
D Sannikov
Теорія і практика правознавства 2 (4), 26, 2013
2013
До питання формування правомірної поведінки учасників земельних відносин
ДВ Санніков
2013
До питання характеру сільськогосподарської продукції як елементу цільового використання земельних ділянок для садівництва громадян
ДВ Санніков
2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20