Руденко Павло Володимирович
Руденко Павло Володимирович
Подтвержден адрес электронной почты в домене pmtkm.sumdu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Разработка уплотнительного углефторопластового композитного материала с требуемыми служебными свойствами технологией его получения
АФ Будник, ПВ Руденко, ОА Будник, АА Ильиных
Тезисы ХІІ международного научно-технической конференции «Гервикон-2008»: г …, 2008
92008
Влияние процесса смещения наполнителей и матрицы на технологию композитного материала на основе полифторэтилена
АФ Будник, ПВ Руденко, МВ Бурмистр
Издательство СумГУ, 2007
82007
Влияние механической активации политетрафторэтиленовой матрицы на ее физико-химические и эксплуатационные свойства
ОА Будник, ВА Свидерский, КВ Берладир, АФ Будник, ПВ Руденко
Вестник БГТУ им. ВГ Шухова, 2014
72014
Nanostructural modification of polytetrafluoroethylene and its composition by energy influence
KV Berladir, TP Hovorun, VA Sviderskiy, PV Rudenko, ...
Журнал нано-та електронної фізики, 01033-1-01033-5, 2016
52016
Дослідження впливу щільності упаковки наповнювачів на сорбційні характеристики та проникність полімерного композиційного покриття
ВА Свідерський, ОВ Миронюк
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 1 (4 (37)), 7-10, 2009
42009
Совершенствование свойств фторопластоматричных углеволокнистых композитов путем влияния на параметры технологии их получения
ПВ Руденко, МВ Бурмистр, АФ Будник
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 3 (7), 16-18, 2009
32009
Влияние геомодификатора на структуру и свойства механически активированного политетрафторэтилена
КВ Берладир, АФ Будник, ВА Свидерский, ОА Будник, ПВ Руденко
Журнал інженерних наук, F1-F5, 2015
22015
Фізико-хімічні аспекти механічної активації політетрафторетіленової композиції при отриманні та рециклінгу
АФ Будник, ХВ Берладір, ВА Свідерський, ОА Будник, ПВ Руденко, ...
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 9-15, 2014
22014
Дизайн полімерного композиту, змодельованого сферами та еліпсоїдами за критерієм узгодження властивостей
АФ Будник, ВА Свідерський, ВА Свидерский, VA Свідерський, ...
ЧП «Технологический Центр», 2013
22013
Властивості поверхні та дисперсність сировинних матеріалів як фактори впливу на структуроутворення та технологічні параметри глинистих систем
ВГ Сальник, ВА Свідерський, ЛП Черняк
НТУ" ХПІ", 2010
22010
Наукові основи розробки полімерних композиційних матеріалів триботехнічного призначення на основі політетрафторетилену
ХВ Берладір, КО Дядюра, ПВ Руденко, СП Шаповалов, ВБ Юскаєв, ...
Сумський державний університет, 2017
12017
Розробка математичної моделі структурованого композитного матеріалу з наповнювачами різної природи
ХВ Берладір, КО Дядюра, СП Шаповалов, ПВ Руденко
Наукові нотатки, 41-43, 2016
12016
Влияние механоактивационной технологии подготовки политетрафторэтиленовой матрицы на ее свойства
ОА Будник, КВ Берладир, АФ Будник, ПВ Руденко, АА Томас
ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОЦЕССЫ, 99-103, 2014
12014
Physical and chemical aspects of mechanical activation of polytetrafluoroethylene composite in obtaining and recycling
ХВ Берладір, АФ Будник, ВА Свідерський, ОА Будник, ПВ Руденко, ...
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 2 (11), 9-15, 2014
12014
Физико-химические и структурные особенности рециклинга вторичного политетрафторэтиленового сырья
ОА Будник, АФ Будник, ВА Свидерский, ПВ Руденко, КВ Берладир, ...
Вестник Белгородского государственного технологического университета им. ВГ …, 2014
12014
Вологостійкі фторопластоматричні композити вузлів тертя трибосистем
АФ Будник, АО Томас, ПВ Руденко, ЛІ Гутенко
Проблеми тертя та зношування, 188-196, 2012
12012
Реология суспензий на основе карбоната кальция
РВ Мілоцький, ОВ Мирoнюк, ІВ Земляной, ТА Караваев, ...
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 1 (6 (55)), 2012
12012
Технология отримання вуглецево-волокнистого фторопластового композиту та його вологовбирання і властивості
АФ Будник, АА Томас, ПВ Руденко, ОА Будник
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 4 (6 (34)), 2008
12008
Дослідження технології модифікації волокнистого наповнювача для політетрафторетиленового композиту
ПВ Руденко, ХВ Берладір, КО Дядюра
ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ, 27, 0
1
Сучасні технології розробки та отримання перспективних матеріалів і формоутворення виробів машинобудівної галузі
КО Дядюра, АІ Дегула, ХВ Берладір, ОП Гапонова, ТП Говорун, ...
Сумський державний університет, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20