Корсун Валерій Іванович, Korsun Valeriy
Корсун Валерій Іванович, Korsun Valeriy
Ukrainian State University of Chemical Technology, Український державний хіміко-технологічний
Verified email at udhtu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Автоматическое управление тепломассообменными процессами с подвижными распределенными регулирующими воздействиями
ЕВ Белоброва, АР Шейкус, ВИ Корсун
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 5 (2 (71)), 2014
72014
Автоматизация обработки изображений излучения жидкофазных объектов с использованием методологии фликкер-шумовой спектроскопии
НВ Глухова, ВИ Корсун, ЛА Песоцкая
Метрологія та прилади, 40, 2013
72013
Использование симметрии для распараллеливания процесса поиска экстремума целевой функции в задачах оптимального проектирования и адаптивной идентификации/Корсун ВИ
ВИ Корсун
Мат. модели и современные инф. технологии. Сб. науч. Тр. НАН Украины. Ин-т …, 1998
71998
Изучение влияния расширенной неопределенности второго рода на риски изготовителя и заказчика методом статистического моделирования
СТ Пацера, ВИ Корсун, СС Курдюков
Системи обробки інформації, 62-65, 2006
62006
Обоснование параметров микропроцессорного генератора сигналов динамического хаоса/Корсун ВИ, Иконникова НА, Яланский АА
ВИ Корсун
Матеріали міжнародної конференції “Форум гірників–2009”.–Дніпропетровськ …, 2009
52009
Исследование алгоритма поиска экстремума целевой функции, основанного на применении концепции симметрии и параллельного пространства
ВИ Корсун, МА Демиденко
Науковий вісник НГА України, 101-104, 2000
42000
Automatic control of heat and mass transfer processes with movable distribution of regulatory impact
EV Belobrova, AR Sheikus, VI Korsun
Eastern-European journal of enterprise technologies, 71, 2014
32014
Metrolohija, standartyzacija, sertyfikacija, akredytacija [Metrology, standardization, certification, accreditation]
VI Korsun, VT Bjelan, NV Hluxova
Donets'k: Nacionalʹnyj hirnyčyj universytet 147, 2011
32011
Планирование открытых горных разработок на основе стохастических сетей
ВИ Корсун, ВП Воловик
Науковий вісник Національного гірничого університету, 11-17, 2009
32009
Методы и системы адаптивной идентификации и управления, использующие принципы симметрии
ВИ Корсун
ВИ Корсун–Д.: ДВНП Системные технологии, 1997
31997
Оперативный контроль частотных параметров электрических сигналов методом двадцати четырех ординат в режиме реального времени
ВИ Корсун, НА Иконникова
Гірнича електромеханіка та автоматика: Наук. техн. зб.–Д.: НГУ, 98-102, 2006
22006
Контроль якості біологічних властивостей води методом газорозрядного випромінювання
НВ Глухова, ВІ Корсун, ЛА Пісоцька
НТУ" ХПІ", 2016
12016
Використання збурень хвильової структури для підвищення точності відтворення вхідного сигналу засобу вимірювання
МА Дороніна, ВІ Корсун
Системи обробки інформації, 47-49, 2015
12015
Імітаційно-статистична модель інструментальних похибок вимірювання радіального биття зубчастих коліс
ОЛ Войчишен, ВА Дербаба, ВІ Корсун, СТ Пацера
Системи обробки інформації, 29-31, 2015
12015
Алгоритм імітаційного стохастичного моделювання точності товщини евольвентного зубця та похибки її вимірювання
ВА Дербаба, ВІ Корсун, СТ Пацера
Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та …, 2012
12012
Риск-анализ транспортных процессов в карьере с помощью стохастических сетей
ВИ Корсун, КВ Литвиненко, ВС Еремеев
Университетская Наука 1 (7), 17-23, 2019
2019
Використання моделі процесу зміни вологості пористого матеріалу для визначення місць розташування вологомірів
ЮМ Харламова, ВІ Корсун
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2018
2018
Вплив невизначеності вимірювань на відсотки неправильно забракованих деталей при двохфакторному контролі
ПО Ружин, СТ Пацера, ВА Дербаба, ВІ Корсун
Системи обробки інформації, 140-149, 2018
2018
Моделирование парожидкостного равновесия при подвижном управлении процессами ректификации
АР Шейкус, ИЛ Левчук, ВЯ Тришкин, ВИ Корсун
Вестник Национального технического университета Харьковский политехнический …, 2016
2016
Метрологічне забезпечення та методи параметризації зображень у КФС визначення когерентності речовини
НВ Глухова, ВІ Корсун
Глухова НВ Метрологічне забезпечення та методи параметризації зображень у …, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20