Підписатись
Вікторія Бикова
Вікторія Бикова
Університет імені Альфреда Нобеля
Підтверджена електронна адреса в duan.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Управління процесом формування конкурентоздатного фахівця в умовах диверсифікації освіти
ВО Бикова
ступ. канд. пед. наук, 2013
172013
Технології аналізу ситуацій у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців
НП Волкова, ВО Бикова
Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Педагогіка і психологія …, 2017
112017
Компонентно-структурний аналіз феномена «конкурентоздатність фахівця»
ВО Бикова
Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, 2012
92012
Тренінг як засіб формування конкурентоздатності майбутнього фахівця
ВВ Зірка, ВО Бикова
Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія …, 2015
72015
Щодо проблеми конкурентоздатності фахівців
В Бикова
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, 2015
62015
Сутність, структура та діагностика рівня сформованості конкурентоздатності майбутнього фахівця: навчальнометодичний посібник
ВО Бикова
Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет ім. А. Нобеля, 2012
52012
Щодо диверсифікаційних змін в освіті, що сприяють формуванню конкурентоздатного фахівця
ВО Бикова
Науковий вісник Донбасу, 2012
32012
Формування конкурентоздатності майбутніх фахівців у вищому навчальному закладі
ВО Бикова
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2011
32011
Обґрунтування системи управління процесом формування конкурентоздатного фахівця в умовах диверсифікації освіти
ВО Бикова
Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія …, 2015
22015
Принципи управління процесом формування конкурентоздатного фахівця в умовах диверсифікації освіти
ВО Бикова
Проблеми сучасної педагогічної освіти. Педагогіка і психологія, 184-189, 2012
22012
Графічне оформлення реклами як засіб впливу на споживача
ВО Бикова
Сумський державний університет, 2014
12014
Відстеження кар’єри випускників вищих навчальних закладів як один з напрямів роботи центру розвитку кар’єри та взаємодії з випускниками
ВО Бикова
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2012
12012
СВ САПОЖНИКОВ
ВО БИКОВА
²ÑÍÈÊ, 90, 2023
2023
НП ВОЛКОВА
ВО БИКОВА
²ÑÍÈÊ, 137, 2017
2017
КАР’ЄРНЕ ЗРОСТАННЯ ВИПУСКНИКІВ ВИШУ ЯК ПОКАЗНИК ЯКОСТІ ОТРИМАНОЇ ОСВІТИ
ВО Бикова
Збірник наукових праць Донбаського державного педагогічного університету …, 2015
2015
Розроблення регіональної системи поводження з твердими побутовими відходами
ВО Бикова, ДО Лазненко
Сумський державний університет, 2015
2015
Біоенергетика. Біодизель та воднева енергетика
ВО Бикова, ОП Будьоний
Сумський державний університет, 2015
2015
Теоретичний аналіз сучасних концепцій управління
В Бикова
Молодь і ринок, 72-77, 2015
2015
Аналіз поняття" Аналіз"
ОО Рибалов, ГМ Гурець, ВО Бикова
Сумський державний університет, 2013
2013
Центр кар’єри як науково-методичний центр управління процесом формування конкурентоздатного фахівця
ВО Бикова
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2013
2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20