Follow
Юрій Жук
Юрій Жук
доктор педагогічних наук, доцент, Інститут педагогіки НАПН України
Verified email at undip.org.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Теоретико-методологічні засади моделювання навчального середовища сучасних педагогічних систем
ВЮ Биков, ЮО Жук
К.: Атіка, 5-15, 2005
1902005
Засоби навчання: Навч. посібник для студ. вузів та слухачів підвищення кваліфікації/АПН України; Інститут педагогіки
АМ Гуржій, ЮО Жук, ВП Волинський
К, 1997
148*1997
Системнi особливостi освітнього середовища як об’єкту інформатизації
ЮО Жук
Післядипломна освіта в Україні, 35-37, 2002
1242002
Роль засобів навчання у формуванні навчального середовища
ЮО Жук
Науково-методичний збірник “Нові технології навчання “, 106-112, 1998
1191998
Теоретико-методологічні засади моделювання навчального середовища сучасних педагогічних систем
ВЮ Биков, ЮО Жук
Збірник наукових праць: Проблеми та перспективи формування національної…, 2003
1002003
Моніторинг рівня навчальних досягнень з використанням Інтернет-технологій
ВЮ Биков, ЮО Жук, ЮМ Богачков
Педагогічна думка, 2008
902008
Дистанційне навчання в країнах Європи та США і перспективи для України
ВЮ Биков, ОО Гриценчук, ЮО Жук
Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу: інноваційні засоби і…, 2015
842015
THEORETICAL-METHODOLOGICAL PROBLEMS OF CREATION OF INFORMATION EDUCATIONAL ENVIROMENT OF UKRAINE
ЮО Жук
Information Technologies and Learning Tools 3 (2), 2007
76*2007
Засоби навчання нового покоління в комп’ютерно орієнтованомунавчальному середовищі
ВЮ Биков, ЮО Жук
Комп ютер у школі та сім.-2005.- 5, 20-23, 2005
76*2005
Фізичний експеримент у загальноосвітньому навчальному закладі
ЮО Жук, АМ Гуржій, НО Величко
ІЗМН, 1999
661999
Організація навчальної діяльності у комп’ютерно орієнтованому навчальному середовищі
ЮО Жук, ОМ Соколюк, НП Дементієвська, ОП Пінчук
Педагогічна думка, 2011
612011
Біла книга національної освіти України
ВГ Кремень
Київ. Акад. пед. наук України 376, 2009
582009
Електронний підручник та проблема систематики комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання
ЮО Жук, МП Шишкіна
Нові технології навчання: наук.-метод. зб, 17, 2000
542000
ОСОБИСТІСНИЙ ПРОСТІР УЧНЯ В КОМП’ЮТЕРНО-ОРІЄНТОВАНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
ЮО Жук
522012
Розв’язування дослідницьких задач з фізики з застосуванням нових інформаційних технологій: автореф. дисс. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук
ЮО Жук
Проблеми освіти, випуск 6, 57-64, 1995
491995
Класифікація засобів навчання
ВЮ Биков, ЮО Жук
Інформаційні технології і засоби навчання: збірник наукових праць, 48-53, 2005
482005
Комп’ютерно орієнтовані засоби навчальної діяльності: проблеми створення та упровадження
ЮО Жук
Науковий вісник Їзмаільського державного гуманітарного університету 16, 11-15, 2004
442004
Характерні особливості поведінки у комп'ютерно орієнтованому навчальному середовищі
ЮО Жук
Комп’ютерно орієнтовані системи навчання, 144-147, 2001
422001
Характерні ознаки структури комп’ютерно орієнтованого навчального середовища
ЮО Жук, ОМ Соколюк
Інформаційні технології і засоби навчання, 100-109, 2005
402005
Використання засобiв нових iнформацiйних технологій у навчальній дослiдницькiй дiяльностi
ЮО Жук
Фізика та астрономія в школі 3, 4-7, 1997
391997
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20