Алла Ковальчук
Алла Ковальчук
Міжрегіональна Академія управління персоналом
Verified email at iapm.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Характеристика соціально-демографічної ситуації та соціально значущих захворювань в Україні
АЮ Ковальчук
Український медичний часопис, 29-33, 2014
212014
Деякі аспекти правового забезпечення прав і свобод дитини
Ковальчук
Європейські перспективи, 83-87, 2012
52012
Правові проблеми розвитку іпотеки в Україні
А Ковальчук
Право України, 67, 2002
52002
Становлення антинаркотичної політики: досвід Швеції
АЮ Ковальчук, ЛВ Сорока
Наукові праці МАУП, 82-86, 2014
32014
Правове регулювання фінансового контролю, що здійснюється правоохоронними органами
АЮ Ковальчук
Ковальчук Алла Юріївна, 2010
32010
Система сучасних принципів механізму забезпечення фінансово-економічної безпеки держави
АЮ Ковальчук
Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки, 62-69, 2017
22017
Протидія легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом: теоретико-правовий аналіз
АЮ Ковальчук
Наукові праці МАУП, 81–86-81–86, 2016
22016
До питання про правові дефініції в земельному законодавстві
МО Власенко, АІ Граціанов, ЮЄ Зайцев, СЕ Зархіна, А Ковальчук, ...
22010
Державний механізм забезпечення фінансовоекономічної безпеки: теоретико-правовий аспект
А Ковальчук
Підприємництво, господарство і право, 136-140, 2017
12017
СУЧАСНЕ РОЗУМІННЯ МІГРАЦІЇ ТА МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ CURRENT UNDERSTANDING OF MIGRATION AND MIGRATION PROCESSES IN UKRAINE
АЮ Ковальчук
Порівняльно-аналітичне право.–Київ, 182-185, 2015
12015
Співвідношення адміністративної та цивільно-правової відповідальності за правопорушення в інформаційній сфері
АЮ Ковальчук
Наукові праці МАУП, 78-83, 2014
12014
Правова основа формування сучасної освітянської культури як необхідна умова для розвитку університету
АЮ Ковальчук, С Мірзоян
Проблеми інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах глобалізації, 2019
2019
Забезпечення ефективного трансферу технологій як запорука економічного розвитку університетів (правові засади)
АЮ Ковальчук, ГЛ Амбруш
Проблеми інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах глобалізації, 2019
2019
ПРИНЦИП РІВНОСТІ ЯК ОДИН ІЗ ЗАГАЛЬНОНАУКОВИХ МЕТАПРИНЦИПІВ ТА ПРИНЦИП ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ
АМ Апаров, АА Балан, ВВ Білоус, ІВ Богданюк, ЛВ Борець, ІВ Витичак, ...
РОЛЬ ІННОВАЦІЙ В ТРАНСФОРМАЦІЇ ОБРАЗУ СУЧАСНОЇ НАУКИ, 162, 2018
2018
ЮРИДИЧНА ЛОГІКА ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В АНТИКОРУПЦІЙНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КІБЕРКАПІТАЛУ УКРАЇНИ
ОВ Бандурко, ВО Глушков, ЮВ Грошовий, ВТ Зеленецький, МН Курко, ...
ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК, 50, 2018
2018
Механізм забезпечення фінансово-економічної безпеки України та його складники
АЮ Ковальчук
Приватне та публічне право, 91-94, 2017
2017
Громадяни України як суб'єкт забезпечення фінансово-економічної безпеки
АЮ Ковальчук
Наше право, 65-70, 2017
2017
Деякі аспекти становлення системи фінансово-економічної безпеки в зарубіжних країнах
АЮ Ковальчук
Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки, 90-98, 2017
2017
Загрози особистої фінансово-економічної безпеки громадян
АЮ Ковальчук
Європейські перспективи, 37-43, 2017
2017
Місце і роль органів виконавчої влади у сфері забезпечення безпеки України
АЮ Ковальчук
Право. ua, 47-52, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20