Follow
Марина Смульсон
Марина Смульсон
Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України
Verified email at newlearning.org.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Психологія і особистість
СД Максименко, КВ Седих, ВФ Моргун, ІГ Тітов, ВА Лавріненко, ...
4592007
Психологія розвитку інтелекту: монографія
МЛ Смульсон
К.: Нора-друк, 298, 2003
4522003
Психологическая готовность к труду на современном производстве
ВА Моляко, МЛ Смульсон
К.: Знание, 14, 1985
1411985
Інтелект і ментальні моделі світу
МЛ Смульсон
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2009
862009
Біла книга національної освіти України
ВГ Кремень
Київ. Акад. пед. наук України 376, 2009
582009
Психологія розвитку інтелекту в ранній юності
МЛ Смульсон
Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня докь тора психологічних наук …, 2002
562002
Дистанційне навчання: психологічні засади
МЛ Смульсон, ЮІ Машбиць, ЮМ Ільіна, ММ Назар, ПП Дітюк, ...
Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2012, 2012
522012
Психологічні особливості віртуальних навчальних середовищ
МЛ Смульсон
Актуальні проблеми психології 1 (8 (8)), 116-126, 2012
502012
Соціально-психологічні чинники розуміння та інтерпретації особистого досвіду: монографія
НВ Чепелєва, ТМ Титаренко, МЛ Смульсон, ВВ Андрієвська, ...
К.: Педагогічна думка, 2008
492008
Інтелектуальний саморозвиток у віртуальному освітньому середовищі: зміна парадигми
МЛ Смульсон
Актуальні проблеми психології: психологічна теорія та технологія навчання 6 …, 2009
432009
Розуміння та інтерпретація життєвого досвіду як чинник розвитку особистості
НВ Чепелєва, ТМ Титаренко, МЛ Смульсон, ІВ Лебединська, ...
Імекс-ЛТД, 2013
292013
Наративні психотехнології
НВ Чепелєва, МЛ Смульсон, СЮ Гуцол, ОМ Шиловська
Главник, 2007
272007
Актуальні психолого педагогічні проблеми дистанційного навчання
ЮІ Машбиць, МЛ Смульсон
Актуальні проблеми психології: Психологічна теорія і технологія навчання, 6-23, 2005
272005
Розвиток інтелекту та суб’єктності дорослих у віртуальному просторі
МЛ Смульсон
Технології розвитку інтелекту, 2016
242016
Категорія розвитку в сучасній психології
МЛ Смульсон
Технології розвитку інтелекту, 2013
232013
Психологічні особливості віртуального освітнього середовища
МЛ Смульсон
Актуальні проблеми психології: Психологічна теорія і технологія навчання./За …, 2008
232008
Проектування дистанційних середовищ саморозвитку в умовах новітніх комп’ютерних технологій
МЛ Смульсон
Актуальні проблеми психології 7 (8), 215-225, 2010
222010
Місце самопроектування в проектній парадигмі
МЛ Смульсон
Актуальні проблеми психології, 16-29, 2014
202014
Мудрость–свойство пожилых и адаптированных?
НН Мехтиханова, МЛ Смульсон
Вестник Костромского государственного университета. Серия: Педагогика …, 2013
202013
Середовище дистанційного навчання: психологічні засади проектування
МЛ Смульсон
Психологічна теорія і технологія навчання. Актуальні проблеми психології/[за …, 2006
202006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20