Владислав Величко | Vladyslav Velychko
Владислав Величко | Vladyslav Velychko
Донбаський державний педагогічний університет
Verified email at man.dn.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Informatization of education as a pledge of the existence and development of a modern higher education
EH Fedorenko, VY Velychko, AV Stopkin, AV Chorna
Видавничий центр Криворiзького державного педагогiчного унiверситету, 2019
122019
Conceptual Bases of Use of Free Software in the Professional Training of Pre-Service Teacher of Mathematics, Physics and Computer Science
VY Velychko, EH Fedorenko
AREdu 2018 International Workshop on Augmented Reality in Education, 2018
62018
Використання технології візуального програмування в університетській освіті засобами вільного програмного забезпечення
ВЄ Величко
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 51-55, 2014
52014
Організаційно-педагогічні умови використання вільного та відкритого програмного забезпечення в підготовці вчителів математики, фізики та інформатики
ВЄ Величко
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 43-48, 2017
32017
FREE SOFTWARE IN ELECTRONIC LEARNING FUTURE TEACHERS OF MATHEMATICS, PHYSICS AND COMPUTER SCIENCE
VY Velychko
Information Technologies and Learning Tools 52 (2), 18-26, 2016
32016
Приближение периодических функций многих переменных с высокой гладкостью прямоугольными суммами Фурье
ВИ Рукасов, ОА Новиков, ВЕ Величко, ОГ Ровенская, ВИ Бодрая
Труды Института прикладной математики и механики НАН Украины, 2008
32008
Learning free software using cloud services
EH Fedorenko, VY Velychko, SO Omelchenko, VI Zaselskiy
Arnold E. Kiv, Mariya P. Shyshkina, 2020
22020
Use of computer algebra system maxima in the process of teaching future mathematics teachers
VY Velychko, AV Stopkin, OH Fedorenko
Інформаційні технології і засоби навчання, 112-123, 2019
22019
Застосування ІКТ у неформальному навчанні майбутніх учителів математики
ВЄ Величко, ОГ Федоренко
Физико-математическое образование, 2017
22017
Сучасні підходи до використання ІКТ у процесі підготовки майбутніх учителів математики, фізики та інформатики
ВЄ Величко
Педагогіка вищої та середньої школи, 17-26, 2016
22016
Переваги, недоліки Web 2.0 та альтернативи його використання в сфері освіти
ВЄ Величко
Гуманізація навчально-виховного процесу: збірник наукових праць/(за …, 2011
22011
Відкриті системи підтримки процесу фахової підготовки майбутніх учителів математики, фізики та інформатики
В Величко
Технології електронного навчання, 20-26, 2018
12018
Создание электронных образовательных курсов средствами свободного программного обеспечения
ВЕ Величко
Информационные технологии и средства обучения 60 (4), 128-140, 2017
12017
ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ, ФИЗИКИ И ИНФОРМАТИКИ СРЕДСТВАМИ СВОБОДНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ВЕ Величко
Веснік Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя АА Куляшова. Серыя C …, 2017
12017
Педагогічні умови використання вільного та відкритого програмного забезпечення при підготовці вчителів математики, фізики та інформатики
ВЄ Величко
Науковий вісник Донбасу, 2016
12016
Умови формування ІКТ-компетентності майбутніх учителів математики як складової професійної компетентності
ВЄ Величко
Професійна освіта: проблеми і перспективи, 92-97, 2016
12016
Вільне програмне забезпечення в електронному навчанні майбутніх учителів математики, фізики та інформатики
ВЄ Величко
Інформаційні технології і засоби навчання, 18-26, 2016
12016
Хмарні технології як засіб переходу на вільне програмне забезпечення
ВЄ Величко
New computer technology 12, 125-135, 2014
12014
Developing and Using Open Electronic Educational Resources in Educational Activities
V Velychko, S Omelchenko, I Khyzhniak, E Fedorenko
EasyChair, 2020
2020
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ВІЛЬНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ, ФІЗИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
ВЄ ВЕЛИЧКО, ОГ ФЕДОРЕНКО
Bulletin of the Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University. Series …, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20