Подписаться
Ігор Віденєєв
Ігор Віденєєв
доцент кафедри
Подтвержден адрес электронной почты в домене ic.ac.kharkov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Типи акцентуацій характеру в структурі нормативної та протиправної поведінки
ІО Віденєєв
ступеня канд. психол. наук: 19.00. 01/ІО Віденєєв, 1998
91998
Стресостійкість в контексті психологічних ресурсів особистості
ІО Віденєєв
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ: Головний редактор, 24, 2016
52016
ДО ПИТАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СПЕЦИФІКИ ОЦІНЮВАННЯ ДІЙСНОСТІ В СТРУКТУРІ СТАВЛЕННЯ ДО СВІТУ В ОСІБ ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ РОЗЛАДАМИ ОСОБИСТОСТІ
АМ Большакова, ТО Перевозна, ОМ Харцій, ІО Віденєєв
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні …, 2018
22018
До питання дослідження емоційно-особистісних тенденцій в аномальних особистостей з протиправною поведінкою
AM Bolshakova, TO Perevozna, IO Videnieiev, OM Khartsii
Law and Safety 65 (2), 126-130, 2017
12017
Стан проблеми деформації правосвідомості співробітників ОВС в сучасній психології
ІО Віденєєв
Проблеми екстремальної та кризової психології, 34-40, 2014
12014
Особливості деформації професійної правосвідомості слідчих ОВС
ІО Віденєєв
Право і Безпека, 199-202, 2014
12014
До питання дослідження місця цінності здоров’я в системі ціннісних орієнтацій особистості
А Большакова, Т Перевозна, І Віденєєв
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2021
2021
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ СІМЕЙНИХ КОНФЛІКТІВ В УКРАЇНСЬКИХ МЕДІА
ІО Віденєєв
Publishing House “Baltija Publishing”, 2021
2021
Місце матеріального добробуту в системі оцінювання дійсності у осіб зі специфічними розладами особистості
АМ Большакова, ТО Перевозна, ІО Віденєєв
2020
Деформація морально-етичної самосвідомості про виникненні та розвитку девіантної поведінки неповнолітніх правопорушників
ІО Віденєєв
2020
Психологія девіантної поведінки
ІО Віденєєв
ХДАК, 2020
2020
Вплив індивідуально-психологічних особливостей на професійне вигорання працівників органів внутрішних справ
ІО Віденєєв
2020
Емоційне вигоряння як детермінанта посттравматичних стресових розладів у працівників правоохоронних органів
ІО Віденєєв
2020
Психологічні особливості насильницьких сімейних конфліктів у відображенні вітчизняних медіа
ІО Віденєєв
2020
Eмоційне вигорання як фактор посттравматичних стресових розладів у працівників поліції
ІО Віденєєв, ТО Перевозна, ОВ Радько
2020
Проблема сімейного насильства у відображенні вітчизняних медіа
ІО Віденєєв
ХДАК, 2020
2020
Основи психіатрії
ІО Віденєєв
ХДАК, 2020
2020
ІДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ, ЯК ФАКТОР ПРИДАТНОСТІ ОСОБИ ДО СЛУЖБИ В ОВС
ІО Віденєєв, АМ Большакова, ТО Перевозна, ОМ Харцій
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ, 42, 2019
2019
Особливості деформації морально-етичної самосвідомості в структурі девіантної поведінки неповнолітніх правопорушників
ІО Віденєєв
Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Technicznej w Katowicach, 2019
2019
Інтимно-особистісна сфера в системі життєвих цінностей аномальної особистості-правопорушника
АМ Большакова, ТО Перевозна, ІО Віденєєв, ОМ Харцій
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20