Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка
Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка
Харківський інститут механізації та електрифікації сільського господарства; ХДТУСГ; ХНТУСГ; ХНТУСХ
Verified email at khntusg.com.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Методика викладання у вищій школі
ВМ Нагаєв
Київ. Центр навчальної літератури, 2006
3112006
Теорія сільськогосподарських машин
ПМ Заїка
Харків: Око 1, 2001
1552001
Великотоварні підприємства як основа впровадження інновацій
ВЯ Амбросов, ТГ Маренич
Економіка АПК, 14-19, 2007
1322007
Механізми ефективного функціонування агроформувань
В Амбросов, Т Маренич
Економіка України, 60-66, 2006
1132006
Забезпечення державної підтримки сільськогосподарського виробництва в умовах членства України у СОТ
ВЯ Амбросов, ВМ Онегіна
Економіка апк, 15-24, 2009
1092009
Державне регулювання цін і доходів сільськогосподарських товаровиробників: монографія
ВМ Онегіна
К.: Ін-т аграр. економіки, 2007
962007
Ремонт машин. Лабораторный практикум.
АТ Лебедев
Ставропольский государственный аграрный университет, 2011
832011
Наукові положення удосконалення економічного і господарського механізмів розвитку сільського господарства
ВЯ Амбросов, ТГ Маренич
Економіка АпК, 14-19, 2005
802005
Интенсификация сепарирования зерна
ЛН Тищенко
Основа, 2004
742004
Методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції
Т Маренич
Бухгалтерський облік і аудит, 19-25, 2006
732006
Трансформаційна динаміка та механізми економічного регулювання агроформувань (питання теорії, методології, практики) : моногр.
ТГ Маренич
К. : Інститут аграрної економіки, 2005
73*2005
Бухгалтерський облік в агроформуваннях: Підручник
ТГ Маренич
К.: ВД "Професіонал", 2005
672005
Розвиток маркетингу на ринку агропродовольчої продукції України: монографія
ОО Красноруцький, ЮI Данько
Харків:«Міськдрук, 2009
59*2009
Организационно-технологические нормативы возделывания сельскохозяйственных культур в Белгородской области
АВ Турьянский, ВП Сушков, ЮВ Кузнецов
Белгород, 2006
572006
Виброрешетная сепарация зерновых смесей
ЛН Тищенко, ВП Ольшанский, СВ Ольшанский
Міськдрук, 2011
552011
Ліс у степу: основи сталого розвитку
ОІ Фурдичко, ГБ Гладун, ВВ Лавров
К.: Основа, 2006
512006
Енергетична оцінка механізованих технологій рослинництва. Методи і результати
ВІ Пастухов
Харків: “Ранок НТ, 2003
462003
Інноваційна діяльність як фактор підвищення ефективності агровиробництва
ГЄ Мазнєв
Актуальні проблеми інноваційної економіки, 36-47, 2016
432016
Проблеми фінансового забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектору
ГЄ Мазнєв
Економіка АПК, 5-13, 2014
432014
Применение информационных электромагнитных полей в технологических процессах сельского хозяйства
АД Черенков, НГ Косулина
Світлотехніка та електроенергетика, 77-80, 2005
432005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20