Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка
Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка
Харківський інститут механізації та електрифікації сільського господарства; ХДТУСГ; ХНТУСГ; ХНТУСХ
Подтвержден адрес электронной почты в домене khntusg.com.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методика викладання у вищій школі
ВМ Нагаєв
Київ. Центр навчальної літератури, 2006
2842006
Теорія сільськогосподарських машин
ПМ Заїка
Харків: Око 1, 2001
1532001
Великотоварні підприємства як основа впровадження інновацій
ВЯ Амбросов, ТГ Маренич
Економіка АПК, 14-19, 2007
1282007
Забезпечення державної підтримки сільськогосподарського виробництва в умовах членства України у СОТ
ВЯ Амбросов, ВМ Онегіна
Економіка апк, 15-24, 2009
1052009
Механізми ефективного функціонування агроформувань
В Амбросов, Т Маренич
Економіка України, 60-66, 2006
1042006
Державне регулювання цін і доходів сільськогосподарських товаровиробників: монографія
ВМ Онегіна
К.: Ін-т аграр. економіки, 2007
962007
Наукові положення удосконалення економічного і господарського механізмів розвитку сільського господарства
ВЯ Амбросов, ТГ Маренич
Економіка АпК, 14-19, 2005
812005
Методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції
Т Маренич
Бухгалтерський облік і аудит, 19-25, 2006
712006
Трансформаційна динаміка та механізми економічного регулювання агроформувань (питання теорії, методології, практики) : моногр.
ТГ Маренич
К. : Інститут аграрної економіки, 2005
712005
Интенсификация сепарирования зерна
ЛН Тищенко
Основа, 2004
652004
Бухгалтерський облік в агроформуваннях: Підручник
ТГ Маренич
К.: ВД "Професіонал", 2005
622005
Виброрешетная сепарация зерновых смесей
ЛН Тищенко, ВП Ольшанский, СВ Ольшанский
Міськдрук, 2011
552011
Розвиток маркетингу на ринку агропродовольчої продукції України: монографія
ОО Красноруцький, ЮI Данько
Харків:«Міськдрук, 2009
542009
Ліс у степу: основи сталого розвитку
ОІ Фурдичко, ГБ Гладун, ВВ Лавров
К.: Основа, 2006
432006
Інноваційна діяльність як фактор підвищення ефективності агровиробництва
ГЄ Мазнєв
Актуальні проблеми інноваційної економіки, 36-47, 2016
402016
Проблеми фінансового забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектору
ГЄ Мазнєв
Економіка АПК, 5-13, 2014
402014
Енергетична оцінка механізованих технологій рослинництва. Методи і результати
ВІ Пастухов
Харків: “Ранок НТ, 2003
402003
Применение информационных электромагнитных полей в технологических процессах сельского хозяйства
АД Черенков, НГ Косулина
Світлотехніка та електроенергетика, 77-80, 2005
392005
Организационно-технологические нормативы возделывания сельскохозяйственных культур в Белгородской области
АВ Турьянский, ВП Сушков, ЮВ Кузнецов
Белгород, 2006
382006
Обґрунтування оптимальних комплексів машин для механізації польових робіт
ВІ Пастухов
автореф. дис. на здобуття наукового ступеня докт. техн. наук: спец. 05.05 …, 2006
362006
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20