Олена Гриценчук
Олена Гриценчук
Інститут Інформаційних технологій і засобів навчання
Verified email at iitta.gov.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Електронний підручник і його роль у процесі інформатизації освіти
ОО Гриценчук
Інформаційні технології і засоби навчання/за ред. ВЮ Бикова, ЮО Жука, 255-261, 2005
372005
Дистанційне навчання в країнах Європи та США і перспективи для України
ВЮ Биков, ОО Гриценчук, ЮО Жук
Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу: інноваційні засоби …, 2005
202005
Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу: інноваційні засоби і технології: Колективна монографія
ВЮ Биков, ОО Гриценчук, ЮО Жук
К.: Атака, 2005
202005
Досвід і напрями діяльності інформаційної освітянської мережі ЮНЕСКО для розвитку освітніх процесів України
ОО Гриценчук
Засоби і технології єдиного інформаційного освітнього простору, 2004
202004
Стратегічні орієнтири розвитку інформаційних освітніх мереж ЮНЕСКО та ЮНІСЕФ в європейському контексті
ОО Гриценчук
Інформаційні технології і засоби навчання 1 (1), 2006
172006
Теоретико-методологічні основи застосування ІКТ в процесі вивчення суспільствознавчих дисциплін в країнах зарубіжжя та Україні: загальні підходи
ОО Гриценчук
Інформаційні технології і засоби навчання 5 (19), 2010
122010
Формування громадянської свідомості (Європейський аспект)
ОО Гриценчук
Рідна школа 10, 8-9, 2002
122002
Інформаційне забезпечення навчального процесу: інноваційні засоби і технології
ВЮ Биков, ОО Гриценчук
К.: Атіка, 2005
82005
Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності вчителя у галузі середньої освіти Нідерландів: підходи, моделі, досвід
ОО Гриценчук
Інформаційні технології і засоби навчання 5 (49), 71-81, 2015
62015
Впровадження основ споживчих знань у систему загальної середньої освіти
ОО Гриценчук, ОВ Овчарук
Аналітичний коментар, Київ, 2007
62007
Початкова школа в системі середньої освіти Нідерландів
ОО Гриценчук
Початкова школа 10, 47-49, 2002
62002
Використання ІКТ у викладанні суспільствознавчих дисциплін у зарубіжній школі
ОО Гриценчук
Інформаційні технології і засоби навчання 4 (8), 2008
42008
Використання ІКТ у викладанні суспільствознавчих дисциплін у зарубіжній школі
ОО Гриценчук
Інформаційні технології і засоби навчання 4 (8), 2008
42008
Реалізація громадянської освіти засобами ІКТ в міжнародній практиці
ОО Гриценчук
Комп'ютер у школі та сім'ї 3 (59), 41-42, 2007
42007
Роль вчителя у процесі виховання громадянина Нідерландів
ОО Гриценчук
Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені …, 2002
42002
МОДЕЛЬ ЗАГАЛЬНОПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
ЄГ Прокоф’єв
ДВНЗ" УжНУ", 2014
32014
Інформаціно-комунікаційна компетентність учнів початкової школи Бельгії (фламандська спільнота): загальні підходи до змісту та оцінювання
ОО Гриценчук
Інформаційні технології і засоби навчання 6 (44), 1-12, 2014
32014
Інформаційні та комунікаційні технології навчання в системі загальної середньої освіти зарубіжних країн
ОО Гриценчук, ОЕ Коневщинська, ОЄ Кравчина, ГП Лаврентьєва, ...
Педагогічна думка, НАПН України, 2010
32010
Стратегія впровадження ІКТ в цикл суспільствознавчих дисциплін в школі Великої Британії
ОО Гриценчук
Інформаційні технології і засоби навчання 6 (14), 2009
32009
та ін. Формування інформаційного простору: Колективна монографія
ВЮ Биков, ОО Гриценчук, СМ Іванова
Київ: Інститут інформаційних технологій і засобів навчання АПН України 290, 2, 2007
32007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20