Юлія Слободяник / Yuliia Slobodianyk
Название
Процитировано
Процитировано
Год
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ МАТЕРІАЛИ
ЮА Верига, ВІ Демиденко, ММ Орищенко, ВЛ Вороніна, КО Петренко, ...
852008
Формування системи державного аудиту в Україні: монографія
ЮБ Слободяник
Суми: ФОП Наталуха АС, 209, 2014
53*2014
Фінансовий механізм функціонування підприємств пасажирського автотранспорту в сучасних умовах
ЮБ Слободяник
Суми : УАБС НБУ, 2007
332007
Державний аудит в Україні: теорія, методологія, організація
ЮБ Слободяник
Одеський національний економічний університет, 2014
252014
Організація облікової політики в Україні: проблеми гармонізації
ЮБ Слободяник, ЮО Хоменко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010
252010
Підготовка, подання та аудит фінансової звітності: траєкторія змін
Ю Слободяник, Н Сиротенко
Облік і фінанси 1 (79), 72-79, 2018
182018
Особливості функціонування фінансового механізму підприємств
ІЙ Плікус, ЮБ Слободяник
Економіка. Фінанси. Право, 18-23, 2003
152003
СУТНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО АУДИТУ
ВФ Максімова, ЮБ Слободяник
Бізнес Інформ, 319-323, 2013
112013
Види і форми державного аудиту
ЮБ Слободяник
Бізнес Інформ, 351-356, 2013
102013
Розвиток внутрішнього державного аудиту
ЮБ Слободяник
Актуальні проблеми економіки 5 (119), 252-256, 2011
102011
Становлення та розвиток поняття «фінансовий механізм підприємств»
ЮБ Слободяник
Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць 4 (224), 1065 …, 2007
102007
Внутрішній аудит: навчальний посібник
ЮБ Слободяник, ЛВ Зварич
Суми: ТОВ «ВПП «Фабрика друку, 2018
9*2018
Правовий статус аудиту в системі державного фінансового контролю
ЮБ Слободяник
Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність …, 2008
92008
Предмет і об’єкти державного аудиту
ЮБ Слободяник
Вісник Одеського національного університету. Економіка, 154-158, 2013
82013
Концептуальні засади державного аудиту
ЮБ Слободяник
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит в епоху глобальних змін : тези …, 2009
82009
Особливості визначення суттєвості і ризиків у державному аудиті
ВФ Максімова, ЮБ Слободяник
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка, 360-364, 2015
72015
Проблемы и перспективы оценки и аудита стоимости нефинансовых активов в условиях применения МСФО
ЮБ Слободяник, ЮН Тимощенко
Международный бухгалтерский учет, 2013
72013
Професійні стандарти державного аудиту
ЮБ Слободяник, ЮБ Слободяник, Y Slobodyanik
Вісник Університету банківської справи Національного банку України 3 (15 …, 2012
72012
Внутрішній і зовнішній державний аудит: організаційно-правові аспекти
ЮБ Слободяник
Економічний простір, 159-165, 2011
72011
Стратегія формування і розвитку системи державного аудиту в Україні
ЮБ Слободяник
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка» 33 (Ч. 1), 193-196, 2011
72011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20