Юлія Галіцейська / Yuliia Halitseiska
Юлія Галіцейська / Yuliia Halitseiska
ЗУНУ кафедра банківського бізнесу
Підтверджена електронна адреса в wunu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Банківська система України: становлення і розвиток в умовах глобалізації економічних процесів
ОВ Дзюблюк, БП Адамик, ГР Балянт, ЮМ Галіцейська, НД Гандзола, ...
Вектор, 2012
352012
Оптимізація роботи банків із залучення депозитів населення в умовах фінансової кризи
Ю Галіцейська
Банківська справа, 85-91, 2009
252009
Ресурсна база комерційних банків: сучасний стан та можливі напрями оптимізації
ЮМ Галіцейська
Вісник Тернопільського державного економічного університету, 124-130, 2006
182006
Теоретичні та прикладні аспекти реалізації банками ресурсної політики
ОВ Дзюблюк, ЮМ Галіцейська
Астон, 2012
142012
Оптимізація діяльності банківських установ щодо організації депозитних операцій
О Малахова, Ю Галіцейська
ТНЕУ, 2010
122010
Розвиток банківської системи України як основа реалізації стратегії економічного зростання: Монографія
ОВ Дзюблюк, БП Адамик, ГР Балянт, ЮМ Галіцейська, ...
Тернопіль: ТНЕУ, 2010
102010
Капіталізація банківської системи України: проблеми та перспективи
Ю Галіцейська
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 76-82, 2008
102008
Теорія і практика грошового обігу та банківської справи в умовах глобальної фінансової нестабільності
ОВ Дзюблюк, МД Алексеєнко, ВВ Корнєєв, ВІ Міщенко, СВ Науменкова, ...
Тернопіль, ФОП Осадца ЮВ, 2017
92017
Вплив світової економічної глобалізації на присутність іноземного капіталу в банківській системі України
ЮМ Галіцейська
Актуальні проблеми розвитку економіки регіону.–Вип. ІV 2, 148-153, 2008
82008
Співробітництво України зі Світовим банком
ЮМ Галіцейська
Глобальні та національні проблеми економіки, 24-29, 2015
62015
Джерела формування та методи управління залученими та позиченими ресурсами банків
ЮМ Галіцейська
Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції „Научная индустрия …, 2006
62006
Проблеми банківського кредитування малого і середнього підприємництва
ЮМ Галіцейська
Молодий вчений, 689-693, 2016
52016
Перспективи розвитку банківської системи України в умовах світових глобалізаційних процесів
ЮМ Галіцейська
Соціальноекономічні проблеми сучасного періоду України. Фінансовий ринок …, 2008
52008
Депозити населення–важливе джерело залучених ресурсів банків
ЮМ Галіцейська
52007
Структура ресурсів комерційного банку та методи вирівнювання дисбалансів в процесі їх розміщення
ЮМ Галіцейська
Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє.–Тернопіль: Економічна думка, 75-82, 2006
52006
Формування ресурсів комерційних банків
ЮМ Галіцейська
Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу ТДЕУ–Вип 15, 161-163, 2006
42006
Злиття банків як один з методів консолідації капіталу
ЮМ Галіцейська
Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції до, 34-35, 0
4
Проблеми формування ресурсної бази банків
ЮМ Галіцейська
Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції “Наука та освіта, 23-31, 2006
32006
Перспективи розвитку депозитної політики банків
ЮМ Галіцейська
Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє.–2003.–Вип 8, 38-43, 0
3
Теоретичні основи формування ресурсної політики комерційних банків та її особливості в сучасних економічних умовах
ЮМ Галіцейська
Світ фінансів, 94-101, 2017
22017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20