Олена Лейба
Олена Лейба
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Дефекти кримінального процесуального законодавства та засоби їх подолання
ОА Лейба
Харків:«Юрайт, 2018
172018
Законодавчі дефекти: характерні ознаки та відмежування від інших правових явищ
E Leiba
Проблеми законності, 225-233, 2016
42016
Проблеми застосування кримінального процесуального закону за аналогією у працях ММ Гродзинського
ОА Лейба
Форум права, 224–229-224–229, 2017
22017
Застосування аналогії при подоланні прогалин у кримінальному процесуальному законодавстві України
ОА Лейба
Вісник кримінального судочинства, 151-158, 2017
12017
Алогізми у кримінальному процесуальному законодавстві
E Leiba
Проблеми законності, 254-263, 2017
12017
До питання класифікації законодавчих дефектів на прикладі (норм кримінального процесуального права)
ОА Лейба
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право, 165-168, 2016
12016
Вплив дефектів кримінального процесуального законодавства на правозастосовну практику
ОА Лейба
Вісник Національної академії правових наук України, 219-233, 2016
12016
Полісемія як дефект кримінального процесуального законодавства
OA Leiba
Проблеми законності, 213-222, 2020
2020
Алогизмы в уголовном процессуальном законодательстве
ЕА Лейба
Проблеми законності, 2017
2017
Alogisms in criminal procedural legislation
OA Leiba
Probs. Legality 139, 254, 2017
2017
Законодательные дефекты: характерные признаки и отграничение от других правовых явлений
ЕА Лейба
Проблеми законності, 2016
2016
Якість кримінального процесуального законодавства – необхідна умова законності правозастосування
ЛО А.
Актуальні питання кримінального процесу очима молодих дослідників …, 2016
2016
Ціннісна роль тлумачення у переборенні правової визначенності норм кримінального процесуального права
ЛО А.
Юридична осінь 2016 року: зб. тез доповідей танаукових повідомлень …, 2016
2016
Щодо гносеологічних меж правової визначенності кримінальному провадженні
ЛО А.
Юридична техніка і технологія: теорія та практика застосування : тези доп …, 2016
2016
Окремі аспекти досвіду ЄС у сфері запобігання злочинності
ЛО А.
Міжнародний досвід запобігання і протидії злочинності та його імплементація …, 2015
2015
Проблеми нормативного регулювання проведення слідчих (розшукових) дій
ЛО А.
Актуальні питання кримінального процесу очима молодих дослідників: матеріали …, 2014
2014
Значення повідомлення про підозру для кримінального провадження
ЛО А.
Актуальні питання кримінального процесу очима молодих дослідників: матеріали …, 2013
2013
Повідомлення про підозру – новий інститут кримінального провадження
ЛО А.
Актуальні проблеми юридичної науки :збірник тез Міжнародної науково …, 2013
2013
Деякі аспекти кримінальної відповідальності за умисне невиконання угоди про примирення або визнання невинуватості
ЛО А.
Матеріали І Всеукраїнської наукової конфереціі «Теорія та практика сучасної …, 2013
2013
Кримінальна відповідальність слідчого за невиконання вказівок прокурора
ЛО А.
«Треті харківські студентські кримінально-правові читання» : тези доповідей …, 2013
2013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20