Підписатись
Ярковий Андрій Олексійович
Ярковий Андрій Олексійович
к.е.н, доцент, ІПДО НУХТ
Підтверджена електронна адреса в ipdo.kiev.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Шляхи подолання бідності сільського населення
АО Ярковий, НВ Морозюк
Економіка АПК, 109-113, 2010
82010
Шляхи подолання бідності сільського населення
АО Ярковий, НВ Морозюк
Економіка АПК, 109-113, 2010
82010
Шляхи та перспективи розвитку сільського туризму в Україні
АО Ярковий, ВГ Вдович
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2011
72011
Удосконалення механізму визначення рівня дохідності особистих селянських господарств
ОД Балан, АО Ярковий
Економіка АПК, 12-15, 2011
42011
Сімейні господарства як форма зайнятості сільського населення
АО Ярковий
Економіка АПК, 132-135, 2006
42006
Основи наукових досліджень в економіці
ОЮ Єрмаков
ЦП" КОМПРИНТ", 2015
32015
Практикум з основ наукових досліджень в економіці: навч. посіб. для студентів ВНЗ
ОЮ Єрмаков, АО Ярковий
2017
Практикум з основ наукових досліджень в економіці: навчальний посібник
АО Ярковий, ВВ Нагорний, ОЮ Єрмаков
ЦП" КОМПРИНТ", 2016
2016
Основні засади та шляхи реалізації адміністративно-територіальної реформи в Україні
АО Ярковий
Агросвіт, 35-40, 2014
2014
Основні засади та шляхи реалізації адміністративно-територіальної реформи в Україні
Агросвіт, 35-40, 2014
2014
Оцінка ефективності управлінської роботи органів місцевого самоврядування
АО Ярковий
Агросвіт, 51-53, 2013
2013
Необхідність запровадження дисципліни з вивчення методології сільськогосподарської кооперації в освітні програми вищих навчальних закладів
АО Ярковий, МС Яворська, МЛ Мостовий
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2013
2013
Проблеми управління консалтингового діяльності у сфері апк як основи формування єдиної системи життєдіяльності сільських теріторіальних громад.
АО Ярковий
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2013
2013
Совершенствование механизма определения уровня доходности личных крестьянских хозяйств
ОД Балан, АО Ярковий
Международный научно-производственный журнал" Экономика АПК", 12-15, 2011
2011
Соціально-економічний розвиток сільських територій: Навчальний посібник
ВК Терещенко, ВА Ткачук, ТІ Балановська, ВМ Вакараш, АО Ярковий
Київ-Ніжин: Видавець ПП Лисенко ММ, 2011
2011
THE NEED TO INTRODUCE DISCIPLINE TO STUDY THE METHODOLOGY OF AGRICULTURAL COOPERATION IN THE CURRICULUM OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS.
AO Yarkovoy, MC Yavorskaya, NL Mostovoy
Науковий вісник НУБіП України. Серія: Економіка, аграрний менеджмент, бізнес, 0
ORGANIZATION OF A SINGLE CENTRALIZED MULTI COORDINATION AND ANALYSIS CENTER FOR RURAL
A Yarkovoy
Науковий вісник НУБіП України. Серія: Економіка, аграрний менеджмент, бізнес, 0
ФУНКЦІОНУВАННЯ ФЕРМЕРСЬКИХ ТА ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ
ВК Терещенко, БЙ Пасхавер, ІВ Коновалов
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–18