Дмитро Віталійович Філін, Дмитрий  Виталиевич Филин
Дмитро Віталійович Філін, Дмитрий Виталиевич Филин
Подтвержден адрес электронной почты в домене nlu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Угода про визнання вини та можливості її застосування у кримінальному судочинстві України
ДВ Філін
Форум права, 1052-1058, 2011
202011
Функції суду в досудових стадіях кримінального процесу
Д Філін
Право України, 63-65, 2005
202005
Процесуальне становище особи, щодо якої порушено кримінальну справу
Д Філін
Право України, 93-96, 2003
82003
Система принципів кримінального процесу: Конспект лекцій
ТМ Мірошниченко, ДВ Філін
Х.: Нац. юр. академія України ім. Я. Мудрого, 1995
71995
Кримінальний процес
ОВ Капліна, ЮМ Грошевий, ТМ Мірошниченко, СО Гриненко, ...
Видавництво" Право", 2010
52010
Дотримання прав та свобод людини і громадянина в оперативно-розшуковій діяльності
МА Погорецький, ДВ Філін
Проблеми законності.–2000.–Вип 42, 165-174, 2000
32000
Типи сучасного кримінального процесу
ФД В.
Правове забезпечення оперативно-службової діяльності: актуальні проблеми та …, 2019
2019
Інформаційно-комунікаційний підхід до доказів та доказування у кримінальному процесі
ФД В.
Правові засади діяльності правоохоронних органів: збірник наукових статей …, 2019
2019
Кримінальний процес: підручник
ВМТ О.В. Капліна, О.Г. Шило
Х.: Право, 2018
2018
Злочинність як загальний об’єкт досліджень наук кримінального циклу. Співвідношення понять «злочинність» та «кримінальне правопорушення» та їх значення для кримінального …
ФД В.
Форум права: Електронне видання., 2017
2017
Підслідність, як одна з гарантій забезпечення допустимості доказів.
ФД В.
Доосудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішенняі: мат …, 2017
2017
Межі досудового розслідування у часі
ФД В.
Правове забезпечення оперативно-службової діяльності: актуальні проблеми та …, 2016
2016
Некоторые проблемы методологии общепроцессуальных и уголовных процессуальных научных исследований
ФД В.
Вестник Воронежского государственного университета, С.102-112, 2016
2016
Значення наукового конструкта «злочин» для науки сучасного кримінального процесу України
ФД В.
Форум права, С. 219 - 238, 2016
2016
Проблеми виконання слідчим письмових вказівок прокурора
ФД В.
Правові засади діяльності правоохоронних органів: матеріали ІІ …, 2015
2015
Негласні слідчі (розшукові) дії у системі засобів доказування у кримінальному провадженні
ФД В.
Правове забезпечення оперативно-службової діяльності: актуальні проблеми та …, 2015
2015
Співвідношення процесуальних статусів потерпілого та цивільного позивача у кримінальному судочинстві України
ФД В.
Сучасний стан та перспективи розвитку сектору безпеки України: публічно …, 2015
2015
Договоры в уголовном процессе Украины
ФД В.
Бюллетень Международной ассоциации содействия правосудию (МАСП), 2015
2015
Проблема структурирования уголовного процесса Украины
ФД В.
Вестник Калининградского филиала АНОВПОА «Международный университет в Москве …, 2015
2015
Вплив діяльності службових осіб СБУ на початок кримінального провадження
ФД В.
Правове забезпечення оперативно-службової діяльності : актуальні проблеми та …, 2014
2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20