Hanna Stakhyra Стахира Ганна
Hanna Stakhyra Стахира Ганна
West Ukrainian National University Західноукраїнський національний університет
Підтверджена електронна адреса в wunu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Цифровий контент як об’єкт авторського права
СЛМ Стахира Г.М.
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія право., С …, 2019
22019
Речово-правові проблеми природи цифрового контенту
ГМ Стахира
Підприємництво, господарство і право., 2017
22017
Відповідальність сторін за порушення договірних зобов’язань з постачання цифрового контенту.
ГМ Стахира, ІР Калаур
Право України., 2019
12019
Проблеми захисту прав цифрових споживачів у національному законодавстві.
СЛМ Стахира Г.М.
Україна в умовах реформування правової системи: сучасні реалії та …, 2019
12019
Aplicability of the law of de facto regimes
H Stakhyra
OER Osteuropa Recht, P.207–222., 2019
12019
Цифровий контент як об’єкт права інтелектуальної власності
ГМ Стахира
Тернопіль: ТНЕУ, 2018
12018
Providing of data as a counter performance in contract for supply digital content
A Stahina
Legea şi Viaţa 312 (12/2), 172-175, 2017
12017
Проблеми визначення поняття цифрового контенту
Г Стахира
Актуальні проблеми правознавства, 127-130, 2017
12017
Цивільно-правовий обіг цифрового контенту за посередництвом он-лайн платформ
ГМ Стахира
Тернопіль, Економічна думка ТНЕУ, 2017
12017
Цифровий контент–необхідність законодавчої дефініції?
ГМ Стахира
Одеса: Видавничий дім" Гельветика", 2017
12017
ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ЯК СПОСІБ ВІДПЛАТНОСТІ У ДОГОВОРАХ ПОСТАЧАННЯ ЦИФРОВОГО КОНТЕНТУ
HM Stakhyra, AV Baran
Publishing House “Baltija Publishing”, 2021
2021
Digital consumer–how protect one in Big data economy
L Savanets, H Stakhyra
Actual problems of law 1 (3), 153-158, 2020
2020
Цивільно-правове регулювання обігу цифрового контенту
ГМ Стахира
Тернопіль: ЗУНУ, 2020
2020
Цифровий контент як об’єкт авторського права
ЛМ Саванець, ГМ Стахира
Науковий вісник Ужгородського національного університету, 2019
2019
Liability of the Parties for Breach of Contractual Obligations of Digital Content Supply
I Kalaur, H Stakhyra
Law Ukr.: Legal J., 77, 2019
2019
Problems of digital content definition
H Stakhyra
Actual problems of law, 127-130, 2018
2018
Хмарні технології як об’єкт правового регулювання.
СГ М.
Сучасна університетська правова освіта і наука: матеріали VIII міжнар. наук …, 2018
2018
Цифровий контент як об’єкт права інтелектуальної власності
СГ М.
Україна в умовах реформування правової систем: сучасні реалії та міжнародний …, 2018
2018
Проблеми та перспективи адаптації проекту Директиви Європейського Парламенту і Ради 2015/0287 про деякі аспекти, що стосуються договору поставки цифрового контенту до …
СЛМ Стахира Г.М.
Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС …, 2018
2018
Цивільно-правовий обіг цифрового контенту за посередництвом он-лайн платформ
СГ М.
Україна в умовах реформування правової системи: сучасні реалії та …, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20