Hanna Stakhyra Стахира Ганна
Hanna Stakhyra Стахира Ганна
Ternopil National Economic University Тернопільський національний економічний університет
Підтверджена електронна адреса в tneu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Захист персональних даних особи в контексті правовідносин постачання цифрового контенту
СГ М.
Юриспруденція в сучасному просторі: матеріали ІХ міжнар. наук.-практ. конф …, 2019
2019
Проблеми захисту прав цифрових споживачів у національному законодавстві.
СЛМ Стахира Г.М.
Україна в умовах реформування правової системи: сучасні реалії та …, 2019
2019
Aplicability of the law of de facto regimes
H Stakhyra
OER Osteuropa Recht, P.207–222., 2019
2019
Цифровий контент як об’єкт авторського права
СЛМ Стахира Г.М.
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія право., С …, 2019
2019
Liability of the Parties for Breach of Contractual Obligations of Digital Content Supply
I Kalaur, H Stakhyra
Law Ukr.: Legal J., 77, 2019
2019
Problems of digital content definition
H Stakhyra
Actual problems of law, 127-130, 2018
2018
Хмарні технології як об’єкт правового регулювання.
СГ М.
Сучасна університетська правова освіта і наука: матеріали VIII міжнар. наук …, 2018
2018
Цифровий контент як об’єкт права інтелектуальної власності
СГ М.
Україна в умовах реформування правової систем: сучасні реалії та міжнародний …, 2018
2018
Проблеми та перспективи адаптації проекту Директиви Європейського Парламенту і Ради 2015/0287 про деякі аспекти, що стосуються договору поставки цифрового контенту до …
СЛМ Стахира Г.М.
Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС …, 2018
2018
Providing of data as a counter performance in contract for supply digital content
A Stahina
Legea şi Viaţa 312 (12/2), 172-175, 2017
2017
Проблеми визначення поняття цифрового контенту
Г Стахира
Актуальні проблеми правознавства, 127-130, 2017
2017
Цивільно-правовий обіг цифрового контенту за посередництвом он-лайн платформ
СГ М.
Україна в умовах реформування правової системи: сучасні реалії та …, 2017
2017
Problem of legal regulation for contract of supplying digital content in Ukraine
H Stakhyra
Economic and social development of Ukraine in XXI Century: national vision …, 2017
2017
Цифровий контент–необхідність законодавчої дефініції?
ГМ Стахира
Одеса: Видавничий дім" Гельветика", 2017
2017
Речово-правові проблеми природи цифрового контенту.
СГ М.
Підприємництво, господарство і право., С. 55–58., 2017
2017
Стахира Г.М. Цивільно-правове регулювання обігу іменних цінних паперів за законодавством України та Республіки Польща
СГ М.
Правова Україна очима майбутніх фахівців: збірник тез доп. XІІ всеукр. студ …, 2015
2015
Проблема захисту конкурентоспроможності українських суб’єктів господарювання від недобросовісної зовнішньоекономічної конкуренції на вітчизняному ринку.
СГ М.
Правова Україна очима майбутніх фахівців: збірник тез доп. XI всеукр. студ …, 2014
2014
Особливості правового обслуговування адвокатами підприємств за законодавством України та Республіки Польща: порівняльно-правовий аспект.
СГ М.
Правова Україна очима майбутніх фахівців: збірник тез доп. XI всеукр. студ …, 2014
2014
Роль міжнародно-правового визнання в встановленні дипломатичних відносин між державами.
СГ М.
Верховенство права та правова держава: матеріали міжнар. наук.-практ. конф …, 2014
2014
Правове регулювання адвокатської діяльності за законодавством України та Польщі: порівняльно-правовий аспект
СГ М.
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія право., С …, 2014
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20