Світлана Белей
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Розвиток сільського господарства в регіоні Карпат: монографія
МЙ Малік, СІ Белей
К.: ННЦ ІАЕ, 2008
15*2008
Prospects of development of rural territories in the context of Ukrainian-Romanian cross-border cooperation of Euroregion “Upper Prut “
S Belei, О Zybarieva
Lviv: DU" Instytut rehionalnykh doslidzhen imeni MI Dolishnoho NAN Ukrainy 6 …, 2015
12*2015
Регіональний аспект відродження сільського господарства
СІ Белей
Вісник ХНАУ. Серія «Економіка АПК і природокористування».—–Харків, 20-26, 2002
72002
Обґрунтування оптимального розвитку агропромислового виробництва в умовах Прикарпаття
СІ Белів
Зб. наук. праць Подільської державної аграрно-технічної академії.–Кам’янець …, 2002
62002
Актуальні проблеми відродження сільськогосподарського виробництва регіону
СІ Белей
Агроінком, 2002
52002
The conceptual framework of the reproductive potential of rural areas
S Belei
Scientific and educational journal. Geneva: Publishing Center of The …, 2015
42015
Історичні аспекти відродження сільського господарства Буковини
СІ Белей
Зб. наук. праць Подільського державного аграрно-технічного університету.–Кам …, 2006
42006
Управління раціональним використанням і охороною земельних ресурсів Буковини
СІ Белей
Зб. наук, праць Вінницького державного аграрного університету.–Вінниця, 145-150, 2002
42002
Сільськогосподарське виробництво у передгірній та гірській зонах Буковини: проблеми та перспективи відродження
СІ Белей
Зб. наук. праць Буковинського державного фінансово-економічного інституту …, 2001
4*2001
Соціальні аспекти відродження сільськогосподарського виробництва передгірної та гірської зон Чернівецькоїобласті
СІ Белей
Зб. наук праць Луганського національного аграрногоуніверситету. Луганськ …, 2006
32006
Сільські території – центри економічної активності єврорегіонального співробітництва в системі гарантування економічної безпеки
ЛВО Белей С. І.
Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки", 2020
22020
THE DIVERSIFICATION OF THE RURAL ECONOMY AS A TOOL FOR LEVELING THE IMBALANCE OF RURAL DEVELOPMENT
S Belei
TISC-Tourism International Scientific Conference Vrnjačka Banja 2 (2), 460-479, 2017
22017
До проблеми державної підтримки розвитку сільських територій
СІ Белей
Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного …, 2011
22011
Теоретичні підходи до сутності концепту «механізм розвитку сільських територій»
СІ Белей
Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences,, 2019
12019
Проблемні аспекти дослідження змісту дефініції сільська територія
СІ Белей
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і …, 2016
12016
Сучасні тенденції розвитку фермерства в Чернівецькій області
СІ Белей
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009
12009
Тheoretical fundamentals of formation of financial and economic potential of rural areas
KB Belei S.
“World science: problems, prospects and innovations” (December 23-25, 2020 …, 2020
2020
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ В КОНТЕКСТЕ СБАЛАНСИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
С Белей
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации, 100, 2020
2020
ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА РОЗВИТОК І БЕЗПЕКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
Н Корженівська, С Белей
Актуальні проблеми управління та адміністрування: теоретичні і практичні аспекти, 2020
2020
Strategic Planning for the Sustainable Development of Territories
DL Tarasenko, ОB Тsyklaurі, SI Belei, MO Rіabenka, IO Mazurkevych
International Journal of Economics & Business Administration (IJEBA) 8 …, 2020
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20