Світлана Белей
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Розвиток сільського господарства в регіоні Карпат: монографія
МЙ Малік, СІ Белей
К.: ННЦ ІАЕ, 2008
16*2008
Prospects of development of rural territories in the context of Ukrainian-Romanian cross-border cooperation of Euroregion―Upper Prut―
S Belei, О Zybarieva
Lviv: DU" Instytut rehionalnykh doslidzhen imeni MI Dolishnoho NAN Ukrainy 6 …, 2015
12*2015
Обґрунтування оптимального розвитку агропромислового виробництва в умовах Прикарпаття
СІ Белів
Зб. наук. праць Подільської державної аграрно-технічної академії.–Кам’янець …, 2002
62002
Регіональний аспект відродження сільського господарства
СІ Белей
Вісник ХНАУ. Серія «Економіка АПК і природокористування».—–Харків, 20-26, 2002
62002
Актуальні проблеми відродження сільськогосподарського виробництва регіону
СІ Белей
Агроінком, 2002
52002
The conceptual framework of the reproductive potential of rural areas
S Belei
Scientific and educational journal. Geneva: Publishing Center of The …, 2015
42015
Історичні аспекти відродження сільського господарства Буковини
СІ Белей
Зб. наук. праць Подільського державного аграрно-технічного університету.–Кам …, 2006
42006
Управління раціональним використанням і охороною земельних ресурсів Буковини
СІ Белей
Зб. наук, праць Вінницького державного аграрного університету.–Вінниця, 145-150, 2002
42002
Сільськогосподарське виробництво у передгірній та гірській зонах Буковини: проблеми та перспективи відродження
СІ Белей
Зб. наук. праць Буковинського державного фінансово-економічного інституту …, 2001
4*2001
Соціальні аспекти відродження сільськогосподарського виробництва передгірної та гірської зон Чернівецькоїобласті
СІ Белей
Зб. наук праць Луганського національного аграрногоуніверситету. Луганськ …, 2006
32006
THE DIVERSIFICATION OF THE RURAL ECONOMY AS A TOOL FOR LEVELING THE IMBALANCE OF RURAL DEVELOPMENT
S Belei
TISC-Tourism International Scientific Conference Vrnjačka Banja 2 (2), 460-479, 2017
22017
До проблеми державної підтримки розвитку сільських територій
СІ Белей
Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного …, 2011
12011
Сучасні тенденції розвитку фермерства в Чернівецькій області
СІ Белей
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009
12009
ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА РОЗВИТОК І БЕЗПЕКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
Н Белей, Світлана, Корженівська
Рекомендовано до видання Вченою Радою Подільського державного аграрно …, 2020
2020
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПРИКОРДОННИХ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ–ІНДИКАТОР ПРИВАБЛИВОСТІ ТРАНСКОРДОННОЇ СПІВПРАЦІ
Н Белей, Світлана, Корженівська
Рекомендовано до видання Вченою Радою Подільського державного аграрно …, 2020
2020
Сільські території – центри економічної активності єврорегіонального співробітництва в системі гарантування економічної безпеки
ЛВО Белей С. І.
Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки", 2020
2020
SOCIO-ECONOMIC CONTENT OF DEFINITION “DEVELOPMENT OF RURAL TERRITORIES” AND ITS RELATIONSHIP WITH THE DEVELOPMENT OF RURAL ECONOMY
S Belei
Knowledge International Journal 32 (1), 39-45, 2019
2019
ВІДТВОРЮВАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В УМОВАХ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА: АСИМЕТРІЇ РОЗВИТКУ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ
ЛОІ Зибарева О. В., Белей С. І.
Актуальні проблеми інноваційної економіки., 11-19, 2019
2019
Теоретичні підходи до сутності концепту «механізм розвитку сільських територій»
СІ Белей
Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences,, 2019
2019
Фандрайзинг як інноваційний підхід реалізації проектів розвитку сільських територій в умовах децентралізації
ПДТ Белей С. І.
Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки", 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20