Follow
Шевченко, Ольга Валеріївна
Шевченко, Ольга Валеріївна
NISS
Verified email at niss.gov.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Децентралізація влади: порядок денний на середньострокову перспективу
Я Жаліло, О Шевченко, В Романова
442019
Інвестиційна активність регіонів України: вплив на економічне зростання
ОВ Шевченко
Стратегічні пріоритети 1 (10), 175-181, 2009
432009
Нова архітектура бюджетної системи України: ризики та можливості для економічного зростання: аналітична доповідь
ОО Молдован, ЯА Жаліло, ОВ Шевченко
Nat︠s︡ionalʹnyĭ instytut stratehichnykh doslidz︠h︡enʹ, 2010
392010
Models of Reduction of interregional disparities accounting regional economic security
O Shevchenko
72019
Mechanism of defining social and economic catalyst of the regional development imbalance based on the instrumental analysis
O Shevchenko
University Economic Bulletin, 110-121, 2019
42019
Формулювання підходів до моделювання сценаріїв регулювання диспропорцій у соціально-економічному розвитку регіонів України
ОВ Шевченко
Проблеми економіки, 123-131, 2020
32020
Методичне забезпечення оцінки та аналізу рівня регіональних диспропорцій України
ОВ Шевченко
Причорноморські економічні студії. Науковий журнал. - Причорноморський …, 2018
32018
Диспропорції соціально-економічного розвитку регіонів України: сутність, оцінка, стратегічне регулювання
ОВ Шевченко
22020
Determining disparities level in Ukraine's regions on the base of fuzzy-plural approah / Визначення рівня диспропорцій у регіонах України на основі нечітко-множинного підходу
Z Varnalii, O Shevchenko
Economics and Region Scientific Journal, 6-14, 2020
2*2020
Консолідація економічного простору регіонів–основа зміцнення економічного суверенітету України
СО Біла, ОВ Шевченко, ЖВ Іванович, МО Кушнір, ІВ Валюшко
Стратегічні пріоритети, 98-109, 2011
22011
Сценарії стратегічного регулювання диспропорцій розвитку регіонів на основі когнітивно-імітаційного моделювання
ОВ Шевченко
Економіка та Держава, 121-132, 2020
12020
Механізм визначення соціально-економічних каталізаторів диспропорцій розвитку регіонів на основі інструментального аналізу
ОВ Шевченко
Економічний вісник університету ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний …, 2019
12019
Економічне підґрунтя удосконалення адміністративно-територіального устрою України
ОВ Шевченко, ІВ Валюшко
Фахове видання з економічних, філософських, політичних наук та державного …, 2012
12012
Іноземне інвестування в регіони України: ризики посткризового періоду
ОВ Шевченко
Стратегічні пріоритети, 122-127, 2011
12011
φОРМУЛЮВАННЯ ПІДХОДІВ ДО МОДЕЛЮВАННЯ СЦЕНАРІЇВ РЕΓУЛЮВАННЯ ДИСПРОПОРЦІЙ У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ РЕΓІОНІВ
OV Shevchenko
Problemy Ekonomiky, 123-131, 2020
2020
Обґрунтування способів використання теорії нечіткої логіки для аналізу регіональних диспропорцій
ОВ Шевченко
¿Адміністративно-територіальні vs економічно-просторові кордони регіонів …, 2020
2020
Formation of thestrategies of regional disparities regulation
O Shevchenko
University Economic Bulletin, 149-155, 2018
2018
Методичний підхід до діагностичної оцінки рівня регіональних диспропорцій
ОВ Шевченко
Тенденції розвитку економіки у 2018 році: аналітичний та теоретико …, 2018
2018
Disparity as an instrument of regional policy in Ukraine
O Shevchenko
Annual Meeting, 2018
2018
Regional disparities: the choice between directive and indicative instruments of regulation
O Shevchenko
Annual Conference Abstract Book / A World of Flows – Labour Mobility …, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20