Подписаться
Аліса Гончаренко
Аліса Гончаренко
викладач кафедри ФіК ВННІЕ, ТНЕУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене tneu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Спортивне спонсорство як альтернативне джерело фінансового забезпечення дитячо-юнацьких спортивних шкіл
АІ Гончаренко
Всеукраїнський науково-виробничий фаховий економічний журнал «Сталий …, 2012
142012
Актуальні питання впровадження інновацій на підприємстві
НВ Добіжа, АІ Гончаренко
Економіка та держава, 35-37, 2016
22016
Роль держави у забезпеченні розвитку дитячо-юнацьких спортивних шкіл
АІ Гончаренко
Всеукраїнський фаховий науково-виробничий журнал "Інноваційна економіка …, 2012
22012
Функціонування підприємств переробної промисловості на засадах інноваційної парадигми стратегічного управління
АІ Гончаренко
Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету …, 2013
12013
КОМПАНІЇ КИТАЮ НА ГЛОБАЛЬНОМУ РИНКУ РОБОТОТЕХНІКИ
ЛП Гальперіна, АІ Гончаренко
БІЗНЕС, ІННОВАЦІЇ, МЕНЕДЖМЕНТ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ, 152-153, 2021
2021
Розвиток плодопереробних підприємств у регіональній інвестиційно-інноваційній системі
АІ Гончаренко, СВ Підгаєць
Економіка та суспільство, 226-236, 2017
2017
Кластерна організація як передумова ефективної реалізації інвестиційно-інноваційної стратегії розвитку підприємств
АІ Гончаренко
Вінниця, ВННІЕ ТНЕУ, 2017
2017
Посилення інвестиційно-інноваційного забезпечення реалізації стратегії розвитку переробних підприємств
АІ Гончаренко
Сучасні детермінанти розвитку бізнес-процесів в Україні, 2017
2017
Вінницька область: інвестиційно-інноваційна складова
АІ Гончаренко
Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії, 78-82, 2017
2017
Роль фінансового посередництва на ринку фінансових послуг України
В Головатий, АІ Гончаренко
Вінниця, ВННІЕ ТНЕУ, 2016
2016
Фінансове посередництво та його вплив на розвиток фінансового ринку
В Сухоставський, АІ Гончаренко
Вінниця, ВННІЕ ТНЕУ, 2016
2016
Функціонування банківських установ на ринку фінансових послуг
І Завальнюк, АІ Гончаренко
Вінниця, ВННІЕ ТНЕУ, 2016
2016
Теоретичні аспекти поняття" фінансовий ринок"
І Безпечний, АІ Гончаренко
Вінниця, ВННІЕ ТНЕУ, 2016
2016
Сучасний стан та напрями удосконалення та фондового ринку України
О Балацька, АІ Гончаренко
Вінниця, ВННІЕ ТНЕУ, 2016
2016
Стратегічні передумови формування продовольчого ринку України
АІ Гончаренко
Проблеми економіки й управління у промислових регіонах : зб. наук. праць …, 2014
2014
Організаційно-економічний механізм розробки та реалізації інноваційно-інвестиційної стратегії
АІ Гончаренко
Економіка. Фінанси. Право. Щомісячний інформаційно-аналітичний журнал, 26-30, 2014
2014
Ринок плодоягідної продукції: регуляторно-функціональний аспект
АІ Гончаренко
Всеукраїнська наукова Інтернет-конференція "Інформаційне суспільство …, 2014
2014
Інноваційна складова стратегії розвитку підприємства
АІ Гончаренко
Прогнозування соціально-економічного розвитку національного економіки …, 2014
2014
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ПРИНЦИПАХ ИННОВАЦИОННОЙ ПАРАДИГМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
АІ Гончаренко
Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету …, 2013
2013
Інноваційні пріоритети розвитку плодопереробного підкомплексу України
АІ Гончаренко
Наука молода: Збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського …, 2013
2013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20