Майя Михайлівна Мельничук, Майя Мельничук (orcid.org/0000-0003-4111-7849)
Майя Михайлівна Мельничук, Майя Мельничук (orcid.org/0000-0003-4111-7849)
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, к.психол.н, доцент
Подтвержден адрес электронной почты в домене pnpu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Психологія толерантності особистості (на матеріалі дослідження студентів): монографія
ВМ Павленко, ММ Мельничук
Полтава: ФОП Мирон ІА 244, 2014
152014
Сучасний стан і перспективи розвитку туристичної та рекреаційної діяльності Волинської області
ММ Мельничук, СД Уєвич, ВС Чернець, ЛВ Гладич, ТП Безсмертнюк
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2013
52013
Дослідження детермінант толерантності як системної характеристики особистості
ММ Мельничук
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні …, 2014
22014
ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНУ ТОЛЕРАНТНОСТІ ЯК БАГАТОРІВНЕВОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБИСТОСТІ: КОРЕЛЯЦІЙНИЙ АНАЛІЗ
ММ Мельничук
Редакційна колегія, 154, 2013
22013
Емпіричне дослідження толерантності студентів у факторній структурі особистісних характеристик
ММ Мельничук
Психологія і особистість, 46-57, 2015
12015
Управління висотною будівлею як складним об’єктом. Моделі реакції системи
ММ Мельничук, АМ Шостачук
Вісник ЖДТУ. Серія" Технічні науки", 17-21, 2013
12013
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ КОЛИТОМ В СТАДИИ РЕМИССИИ
ММ Мельничук, ВМ Павленко
Мир медицины и биологии 15 (4 (70)), 2019
2019
Взаємозвязок індивідуалізації та соціалізації в процесі розвитку особистості
М Мельничук
Актуальні проблеми особистісного зростання, 86-87, 2019
2019
Наукові студії із вікової та практичної психології
НО Гончарова, ЮІ Калюжна, ЮО Клименко, ОГ Коваленко, ВВ Шевчук, ...
2018
Психологія розвитку особистості у підлітковому та ранньому юнацькому віці
НО Гончарова, ЮЛ Горбенко, ЮІ Калюжна, ВА Лавріненко, ...
2018
Становлення індивідуальності особистості в контексті міфів та символів культури
ММ Мельничук
2018
Наукові студії із вікової та практичної психології
ВВ Шевчук, ЮО Клименко, ОГ Коваленко, ЮІ Калюжна, ТА Яновська, ...
2018
ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МІЖОСОБИСТІСНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ РІЗНОЇ СТАТІ
ММ Мельничук
ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ, ІСТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ, 65, 2017
2017
СУЧАСНА МІФОТВОРЧІСТЬ ТА СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ
ММ Мельничук
ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ, ІСТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ, 75, 2017
2017
ВПлиВ КІНОФАНТАСТиКи НА КОГНІТиВНУ СКлАДНІСТь ОСОБиСТОСТІ ГляДАчА
ММ Мельничук
ЗАГАльНА ПСихОлОГІя, ІСТОРІя ПСихОлОГІї, 72, 2017
2017
Підвищення рівня розвитку толерантності засобами кіномистецтва
ММ Мельничук
2017
Теоретичне дослідження кінематографічних образів у рамках аналітичної психології КГ Юнга
ММ Мельничук
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2017
2017
Проблема впливу творів кіномистецтва на свідомість та підсвідомість особистості глядача
ММ Мельничук
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2017
2017
Науково-фантастичні фільми і самопізнання особистості
ММ Мельничук
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2016
2016
Проблема формування толерантності учнівської молоді засобами кіномистецтва
M Melnichuk
Психологія і особистість, 182-195, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20