Follow
Щудрова Тетяна Сергіївна
Щудрова Тетяна Сергіївна
Буковинський державний медичний університет, кафедра фармакології
Verified email at bsmu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Пептиды восстанавливают функциональное состояние почек при циспластиновой острой почечной недостаточности
ИИ Заморский, ТС Щудрова, НС Линькова, ТЕ Ничик, ВХ Хавинсон
Бюллетень экспериментальной биологии и медицины 159 (6), 708-712, 2015
122015
Влияние пептидов на морфофункциональное состояние почек у старых крыс
ИИ Заморский, ТС Щудрова, ВГ Зеленюк, НС Линькова, ТЕ Ничик, ...
Успехи геронтологии 31 (4), 498-504, 2018
92018
Нефропротективное действие пептида EDL при остром повреждении почек различного генеза
ИИ Заморский, ТС Щудрова, НС Линькова, ТЕ Ничик, ВХ Хавинсон
Бюллетень экспериментальной биологии и медицины 163 (3), 376-380, 2017
52017
Основные механизмы повреждения почек при рабдомиолизе и их коррекция органоспецифическими пептидами
ИИ Заморский, ТС Щудрова
Биофизика 59 (5), 1023-1026, 2014
42014
Вплив органоспецифічних пептидів на протеолітичну та фібринолітичну активність у нирках за умов розвитку рабдоміолітичної гострої ниркової недостатності
ТС Щудрова, ІІ Заморський
Вісник Вінницького національного медичного університету№ 2, Т. 18, 2014
32014
Морфофункциональные изменения почек крыс при применении мелатонина на фоне развития гентамицин-индуцированного острого повреждения почек
ЕА Дудка, ИИ Заморский, АЕ Петрюк, ТС Щудрова
Вісник морфології 24 (1), 5-10, 2018
22018
THE IMPACT OF INFORMATION TECHNOLOGIES ON THE QUALITY OF MEDICAL EDUCATION
В Драчук, Т Копчук, Т Щудрова, О Горошко, О Коротун
Colloquium-journal, 25-27, 2020
12020
Механізми реалізації захисного впливу деяких олігопептидів при ішемії-реперфузії нирок
ТС Щудрова, ІІ Заморський, ТС Щудрова, ИИ Заморский
Одеський медичний журнал, 2015
12015
Влияние некоторых синтетических олигопептидов на активность свободнорадикальных процессов при острой почечной недостаточности
ТС Щудрова, ИИ Заморский
Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, 98-100, 2013
12013
ПОБІЧНА ДІЯ ЛІКІВ–ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ
Т Копчук, Т Щудрова, В Драчук, М Дікал
EDITOR COORDINATOR, 269, 2021
2021
Про-екологічне виховання студентів-медиків в освітньому просторі
YV Lomakina, MP Tymofiieva, NI Zoriy, LY Fedoniuk, ОI Pavliuk, ...
Буковинський медичний вісник 24 (1 (93)), 213-221, 2020
2020
HIV-INFECTION AND AIDS AS A BIOETHICAL PROBLEM OF PUBLIC HEALTH SERVICE
Т Копчук, И Заморский, В Драчук, Т Щудрова, М Дикал, А Горошко
Colloquium-journal, 13-15, 2020
2020
Мелатонін як засіб профілактики токсичної нефропатії
ІІ Заморський, ТС Щудрова
Українська медична стоматологічна академія, 2020
2020
Motivated student is a successful student
V Drachuk, T Kopchuk, T Shchudrova, O Goroshko
The Scientific Heritage, 14-16, 2020
2020
USE OF INTERACTIVE METHODS IN THE STUDY OF THE THEORETICAL DISCIPLINE
ВМ Драчук, ОМ Горошко, ТГ Копчук, ТС Щудрова
Colloquium-journal, 44-47, 2020
2020
Вплив інформаційних технологій на якість медичної освіти
В Драчук, Т Копчук, Т Щудрова, О Горошко, О Коротун
Colloquium-journal, 68-70, 2020
2020
BIOTHETICS IN THE FORMATION OF A FUTURE HEALTH PROFESSIONAL
Т Копчук, В Драчук, Т Щудрова, М Дікал
Colloquium-journal, 21-24, 2020
2020
Біоетика в формуванні майбутнього професіонала охорони здоров’я
Т Копчук, В Драчук, Т Щудрова, МЯ Дікал
Colloquium-journal, 103-106, 2020
2020
МОТИВОВАНИЙ СТУДЕНТ-УСПІШНИЙ СТУДЕНТ
ВМ Драчук, ТГ Копчук, ТС Щудрова
BBK 91, 982, 2019
2019
Роль міждисциплінарної інтеграції під час вивчення фармакології
ІІ Заморський, ТГ Копчук, ВМ Драчук, СД Новиченко, ТС Щудрова, ...
Клінічна та експериментальна патологія, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20