Олена Павлівна Рожкова / Olena Pavlivna Rozhkova (ORCID 0000-0003-2393-6090)
Олена Павлівна Рожкова / Olena Pavlivna Rozhkova (ORCID 0000-0003-2393-6090)
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного/Dmytro Motornyi Tavria
Подтвержден адрес электронной почты в домене tsatu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Динамічне моделювання фізичних характеристик силових трансформаторів
ОП Назарова, ОП Рожкова
Наукові записки. Серія: Педагогічні науки 2 (177), 24-28, 2019
72019
Математичне моделювання у супутниковій геодезії та гравіметрії з використанням пакету програм MathCad
НА Дьоміна, НА Демина, МВ Морозов, НВ Морозов, ОП Рожкова, ...
12020
Застосування математичного моделювання у лабораторному практикумі з фізики
МВ Морозов, ЛВ Халанчук, ВІ Кравець, ОП Рожкова
Освіта та наука : пам'ятаючи про минуле, творимо майбутнє: матеріали Міжнар …, 2020
12020
Початковий рівень фізико-математичної підготовки студентів-першокурсників та його відповідність до сучасних вимог вищої школи
ММ Данченко, НЛ Сосницька, ОП Рожкова, ГО Онищенко, ЛВ Халанчук
Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості, інноваці, 96-101, 2020
12020
Іонізація та вимірювання окисно-відновного потенціалу води
НЛ Сосницька, НЛ Сосницкая, ІО Солошич, МВ Морозов, НВ Морозов, ...
Мелітополь: ТДАТУ, 2021
2021
Моделювання стану електронів у призматичній квантовій точці з оболонкою
МВ Морозов, НВ Морозов, ЛВ Халанчук, ЛВ Халанчук, ОП Рожкова, ...
Мелітополь: ТДАТУ, 2021
2021
Розв’язок задачі кола постійного струму засобами MathCad
ОП Назарова, ОП Назарова, ОП Рожкова, ЕП Рожкова
Мелітополь: ТДАТУ, 2021
2021
Дослідження окисно-відновного потенціалу води
НА Дьоміна, НА Демина, МВ Морозов, НВ Морозов, ОП Рожкова, ...
Мелітополь: ТДАТУ, 2021
2021
Дослідження стану електрона у потенціальній ямі зі стінками кінцевої висоти
МВ Морозов, НВ Морозов, ЛВ Халанчук, ЛВ Халанчук, ОП Рожкова, ...
ТДАТУ, 2020
2020
Математическое обоснование периодичности для битороидальных образований
ОП Назарова, ОП Назарова, ОП Рожкова, ЕП Рожкова
Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості, інноваці, 41-44, 2020
2020
Фізичний експеримент як засіб розвитку soft skills у студентів інженерних спеціальностей
НЛ Сосницька, ММ Данченко, ОП Рожкова
Освіта та наука : пам'ятаючи про минуле, творимо майбутнє: матеріали Міжнар …, 2020
2020
Застосування моделювання квантових систем у лабораторному практикумі з фізики
МВ Морозов, ОП Рожкова, ГО Онищенко
Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості, інноваці, 212-216, 2020
2020
Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу фізики : електрика і магнетизм : навчальне видання
Н Сосницька, М Данченко, М Морозов, О Рожкова
2019
Автоматизація розрахунків характеристик силових трансформаторів в пакеті MathCad
ОП Назарова, ОП Рожкова
Сучасні наукові дослідження на шляху до Євроінтеграції : матеріали міжнар …, 2019
2019
Візуалізація зображення теплових явищ та процесів засобами програмного забезпечення Blender Foundation
ІЮ Башук, ОП Рожкова
ТДАТУ, 2019
2019
Комп’ютерне моделювання при вивченні газових законів курсу загальної фізики закладів вищої аграрної освіти
М Кубенко
ТДАТУ, 2018
2018
Організація самостійної роботи студентів на засадах компетентнісного підходу
ОП Рожкова
Фундаментальна підготовка фахівців у природничо-математичній, технічній …, 2017
2017
Візуальне програмування при навчанні математики у технічних вишах
НА Дьоміна, НА Дёмина, ОП Рожкова, ЕП Рожкова
Математика у технічному університеті ХХІ сторіччя : Всеукр. наук. конф.(15 …, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–18