Подписаться
Шовкун Інна Анатоліївна, Shovkun Inna, Шовкун Инна, Шовкун И.А., Шовкун І.А.
Шовкун Інна Анатоліївна, Shovkun Inna, Шовкун Инна, Шовкун И.А., Шовкун І.А.
Подтвержден адрес электронной почты в домене ief.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інноваційна Україна 2020: національна доповідь
ВМГ ін.
К.: Інститут економіки та прогнозування, 2015
507*2015
Економічний розвиток України: інституціональне та ресурсне забезпечення : [монографія]
та ін. О.М. Алимов, А.І. Даниленко, В.М. Трегобчук, Ю.В. Кіндзерський
К.: Об’єднаний ін-т економіки НАН України 684, 540, 2005
323*2005
Підходи до формування дієвої інноваційної стратегії України
ЛІ Федулова, ІА Шовкун
Видавничий дім" Академперіодика" НАН України, 2009
712009
Технологічна модернізація промисловості України,
Х Федулова, Шовкун
К.: Ін-т екон. та прогнозув, 2008
70*2008
Економічний розвиток України: інституціональне та ресурсне забезпечення : [монографія]
та ін. О.М. Алимов, А.І. Даниленко, В.М. Трегобчук, Ю.В. Кіндзерський
Об'єднаний ін-т економіки НАН України ; URL: https://books.google.com.ua …, 2005
70*2005
Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС: економічні виклики та нові можливості: наукова доповідь/за ред. акад
НАН України ВМ Гейця та чл.-кор. НААН України ТО Осташко, 2016
58*2016
стан формування та розвитку в умовах інтеграційних процесів: монографія/за ред. д-ра екон. наук проф
Р інноваційні системи України
ЛІ Федулової, 567, 2013
522013
Моделі інноваційного розвитку: міжнародний досвід та уроки для України
ІА Шовкун
Проблеми науки, 75-83, 2002
522002
Передумови інноваційного розвитку економіки з позицій інституціонального підходу
ІА Шовкун
Економічна теорія, 22-38, 2004
272004
Localization of production-a world practice and conclusions for Ukraine
I Shovkun
Economy and forecasting, 31-56, 2017
26*2017
Интеллектуальный ресурс экономического развития
ИА Шовкун
Экономическая теория 4 (2), 14-34, 2007
222007
Податкові фактори технологічного розвитку економіки
Шовкун
Економіка України, 40-53, 2011
202011
Галузевий сектор науки в контексті інноваційних процесів в економіці України
І Шовкун
Економіка України, 49-59, 2006
202006
Інноваційна складова економічного розвитку
ЛК Безчасний, ВП Мельник, БОГ Шовкун IА, СВ Онишко
Київ, Наукова думка, 2000
202000
Високотехнологічні послуги у зовнішній торгівлі: світовий досвід та українські реалії
Шовкун
Економіка України 9, 47-72, 2013
182013
Високотехнологічні послуги у зовнішній торгівлі: світовий досвід та українські реалії
ІА Шовкун
Економіка України, 47-72, 2013
182013
Фінансове забезпечення інноваційної діяльності в контексті неоіндустріалізації економіки України
ІА Шовкун
Фінанси України, 83-95, 2014
162014
Інституційна модель наукової системи України в трансформаційній економіці
І Шовкун
Економіка України, 69-76, 2004
152004
Інституційне підґрунтя інноваційного розвитку: міжнародний досвід та уроки для транзитивних економік
І Шовкун
Економічна теорія 3, 60-74, 2005
132005
The implementation of the Association Agreement between Ukraine and the EU: Economic Challenges and Opportunities: scientific report
TOO VM Heyets
Kyiv: Institute for Economics and Forecasting of the NAS of Ukraine [in …, 2016
112016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20