Підписатись
Шовкун Інна Анатоліївна,  Шовкун І.А., Shovkun Inna, Шовкун Инна, Шовкун И.А.
Шовкун Інна Анатоліївна, Шовкун І.А., Shovkun Inna, Шовкун Инна, Шовкун И.А.
Підтверджена електронна адреса в ief.org.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інноваційна Україна 2020: національна доповідь
ВМГ ін.
К.: Інститут економіки та прогнозування, 2015
635*2015
Економічний розвиток України: інституціональне та ресурсне забезпечення : [монографія]
та ін. О.М. Алимов, А.І. Даниленко, В.М. Трегобчук, Ю.В. Кіндзерський
К.: Об’єднаний ін-т економіки НАН України 684, 540, 2005
357*2005
Технологічна модернізація промисловості України,
Х Федулова, Шовкун
К.: Ін-т екон. та прогнозув, 2008
77*2008
Підходи до формування дієвої інноваційної стратегії України
ЛІ Федулова, ІА Шовкун
Видавничий дім" Академперіодика" НАН України, 2009
762009
Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС: економічні виклики та нові можливості: наукова доповідь/за ред. акад
НАН України ВМ Гейця та чл.-кор. НААН України ТО Осташко, 2016
74*2016
Економічний розвиток України: інституціональне та ресурсне забезпечення : [монографія]
та ін. О.М. Алимов, А.І. Даниленко, В.М. Трегобчук, Ю.В. Кіндзерський
Об'єднаний ін-т економіки НАН України ; URL: https://books.google.com.ua …, 2005
72*2005
стан формування та розвитку в умовах інтеграційних процесів: монографія/за ред. д-ра екон. наук, проф. ЛІ Федулової
Р інноваційні системи України
К.: ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України».–2013.–724 с, 2013
542013
Моделі інноваційного розвитку: міжнародний досвід та уроки для України
ІА Шовкун
Проблеми науки 8, 75-83, 2002
522002
Розвиток промисловості для забезпечення зростання та оновлення української економіки
ЛВ Дейнеко
ДУ" Інститут економіки та прогнозування НАН України", 2018
46*2018
Localization of production-a world practice and conclusions for Ukraine
I Shovkun
Economy and forecasting, 31-56, 2017
34*2017
Передумови інноваційного розвитку економіки з позицій інституціонального підходу
ІА Шовкун
Економічна теорія, 22-38, 2004
282004
Технологічний імператив стратегії соціально-економічного розвитку України : монографія
ШІАЛІФ Федулова Л.І., Бажал Ю.М., Осецький В.Л.
НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. ISBN 978–966–02–5986–7, 2011
242011
Галузевий сектор науки в контексті інноваційних процесів в економіці України
І Шовкун
Економіка України, 49-59, 2006
232006
Високотехнологічні послуги у зовнішній торгівлі: світовий досвід та українські реалії
Шовкун
Економіка України 9, 47-72, 2013
222013
Податкові фактори технологічного розвитку економіки
Шовкун
Економіка України, 40-53, 2011
222011
Интеллектуальный ресурс экономического развития
ИА Шовкун
Экономическая теория 4 (2), 14-34, 2007
222007
Інноваційна складова економічного розвитку
ЛК Безчасний, ВП Мельник, БОГ Шовкун IА, СВ Онишко
Київ, Наукова думка, 2000
212000
Залежність української економіки від промислового імпорту та передумови формування ефективної виробничої спеціалізації
ІА Шовкун
Економіка промисловості, 5-28, 2020
18*2020
Фінансове забезпечення інноваційної діяльності в контексті неоіндустріалізації економіки України
ІА Шовкун
Фінанси України, 83-95, 2014
172014
Інституційна модель наукової системи України в трансформаційній економіці
І Шовкун
Економіка України, 69-76, 2004
162004
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20