Підписатись
Ivanna Babik
Ivanna Babik
к.мед.н., асистент кафедри педіатрії 1, ЛНМУ ім. Д. Галицького.
Підтверджена електронна адреса в meduniv.lviv.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Роль гуморального імунітету у дітей віком 7-14 років із позашпитальною пневмонією
СЛ Няньковський, ІВ Бабік
Дитячий лікар 6 (35), 43-4, 2014
52014
Вегетативные дисфункции у детей с острой внебольничной пневмонией и пути медикаментозной коррекции
СЛ Няньковский, МС Яцула, ИВ Бабик, ОИ Шпычка, ЛО Мовяк
Здоровье ребенка, 55-61, 2012
52012
Эффективность применения препарата Гербион сироп исландского мха при лечении сухого кашля у детей
СЛ Няньковский, МС Яцула, ИВ Бабик, ВБ Яськив, ОИ Шпичка, ...
Здоровье ребенка, 41-46, 2016
12016
Особливості якості життя у дітей із позашпитальною пневмонією
ІВ Бабік
Молодий вчений, 60-63, 2015
12015
Особенности астенического синдрома и вегетативных нарушений у детей с внебольничной пневмонией
СЛ Няньковский, ИВ Бабик
Здоровье ребенка, 16-21, 2015
12015
Особенности качества жизни у детей с негоспитальной пневмонией
ИВ Бабик
Молодий вчений, 60, 2015
12015
Препарат" Ноофен"-выбор терапии астенического синдрома для детей школьного возраста с диагнозом" Внегоспитальная пневмония"
СЛ Няньковский, ИВ Бабик, ЛО Мовяк
Современная педиатрия, 39-39, 2014
12014
Препарат Ноофен—вибір терапії астенічного синдрому для дітей шкільного віку із діагнозом Позагоспітальна пневмонія
СЛ Няньковський, ІВ Бабік, ЛО Мов'як
Современная педиатрия, 39-44, 2014
12014
Особенности медикаментозного лечения острой внебольничной пневмонии у детей с нарушениями вегетативной регуляции и выраженным астеническим синдромом
СЛ Няньковский, МС Яцула, ИВ Бабик, ОИ Шпычка, ЛО Мовяк
Здоровье ребенка, 25-29, 2012
12012
Humoralnyi Imunitet u Ditei Shkilnoho Viku zi Pozashpytalnoiu Pnevmoniieiu
ІВ Бабік
Vol. 2, August 2018 8, 8, 2018
2018
ГУМОРАЛЬНИЙ ІМУНІТЕТ У ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗІ ПОЗАШПИТАЛЬНОЮ ПНЕВМОНІЄЮ
ІВ Бабік
World science 2 (8 (36)), 8-10, 2018
2018
Рання реабілітація дітей з позашпитальною пневмонією
ІВ Бабік
Львовский национальный медицинский университет, 2016
2016
Ефективність застосування препарату Гербіон сироп ісландського моху при лікуванні сухого кашлю в дітей
СЛ Няньковський, МС Яцула, ІВ Бабік, ВБ Яськів, ОІ Шпичка, БВ Яндьо
Здоровье ребенка, 41-46, 2016
2016
FEATURES ASTHENIC SYNDROME AND VIOLATION OF THE AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM IN CHILDRE WITH COMMUNITY-ACOUIRED PNEUMONIA.
IV Babik, SL Nyankovskyy
Тернопільський державний медичний університет ім. ІЯ Горбачевського, 2015
2015
ЯКІСТЬ ЖИТТЯ У ДІТЕЙ, ЯКІ ПЕРЕНЕСЛИ ПОЗАШПИТАЛЬНУ ПНЕВМОНІЮ
ІВ Бабік
BLACK SEA, 2015
2015
Эффективность применения препарата Гербион сироп исландского мха при лечении сухого кашля у детей
СЛ Няньковский, МС Яцула, ИВ Бабик, ВБ Яськив, ОИ Шпичка, ...
Здоровье ребенка, 31-36, 2015
2015
Психологические особенности детей с внебольничной пневмонией
ИВ Бабик
Austrian Journal of Technical and Natural Sciences, 64-67, 2015
2015
CHILDREN WITH COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA HAVE DEFICIENCY OF VITAMINS
SL Nyankovskyy, IV Babik
Likars' ka Sprava, 153-154, 2015
2015
Особливості астенічного синдрому та вегетативних порушень у дітей із позагоспітальною пневмонією
SL Niankovskyi, IV Babik
CHILDS HEALTH, 16-21, 2015
2015
ПОРІВНЯННЯ ПОКАЗНИКІВ ГУМОРАЛЬНОГО ІМУНІТЕТУ У ДІТЕЙ ІЗ ПОЗАШПИТАЛЬНОЮ ПНЕВМОНІЄЮ ПРИ ВИКОРИСТАННІ РІЗНИХ МЕТОДІВ ЇЇ КОРЕКЦІЇ
СЛ Няньковський, ІВ Бабік, ОМ Микитчин
МЕДИЧНИЙ ФОРУМ, 12, 2014
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20