Підписатись
Iryna Zarytska  (Зарицька І.А.)
Iryna Zarytska (Зарицька І.А.)
Vadym Hetman Kyiv National Economic University (ДВНЗ "Київський національнй університет імені Вадима
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Передумови та особливості прояву сучасної світової банківської кризи
І Зарицька
Вісник НБУ, 20-29, 2009
572009
Особливості функціонування банківського капіталу в глобальному економічному просторі
ІА Зарицька
Актуальні проблеми економіки, 92, 2009
202009
Структурні типи аргументативних мовленнєвих актів сучасної української мови: комунікативно-прагматичний аспект
І Зарицька
Режим доступу: http://archive. nbuv. gov. ua/portal/soc_gum/ls/2009_18/18.34 …, 2009
102009
Конвергенція національних банківських систем постсоціалістичних країн в умовах євроінтеграції
ІА Зарицька
Актуальні проблеми економіки, 27-41, 2010
92010
Трансформаційні процеси в діяльності банківських структур в умовах глобальних викликів
ІА Зарицька
Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 3 …, 2008
42008
Підприємництво в Китаї: досвід для України
СО Стрельник, ІА Зарицька
URL: http://ir. kneu. edu. ua/bitstream/handle/2010/23451/55-57. pdf, 2016
22016
Transformation of the corporate social responsibility’s essence in the context of sustainable development concept domination
IA Zarytska, TA Chaban
Актуальні проблеми економіки, 266-279, 2015
22015
Концептуальні засади формування конкурентної моделі банківської системи України
І Зарицька
22011
Особливості ведення бізнесу в Китаї
СО Стрельник, СА Стрельник, ІА Зарицька, ИА Зарицкая
Волинський інститут економіки та менеджменту, 2016
12016
MERGER AND ACQUISITIONS IN FINANCIAL SECTOR: DRIVING FORCES, TRENDS AND PERSPECTIVES.
I ZARYTSKA, O PRIMIEROVA, F MURSHUDLI
Journal of Qafqaz University 1 (1), 2013
12013
Перформативи як засіб вираження комунікативної інтенції в аргументації
ІМ Зарицька
Вісник Донецького інституту соціальної освіти. Філологія. Журналістика …, 2009
12009
The concept of entrepreneurship in the smart economy
I Zarytska, S Strelnyk
Вісник соціально-економічних досліджень, 16-22, 2017
2017
Розвиток підприємництва як фактор забезпечення глобальної конкурентоспроможності країн
СО Стрельник, ІА Зарицька
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Економіка, 158-165, 2016
2016
Social innovation in international business
І Zarytska
2014
Роль інноваційних технологій в процесі отримання наукового знання
ІА Зарицька
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013
2013
Cучасні методики активізації навчання як передумова розвитку творчого потенціалу та набуття студентами практичних компетенцій
ІА Зарицька
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012
2012
Ресурси та моделі глобального економічного розвитку
АМ Колот, АМ Колот, АМ Поручник, АМ Поручник, ДГ Лук’яненко, ...
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011
2011
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ БАНКІВСЬКИХ КРИЗ В УМОВАХ ПОСИЛЕННЯ ФІНАНСОВИХ ДИСБАЛАНСІВ
ІА Зарицька
Сборник научных трудов по материалам международной научно-практической …, 2009
2009
АРГУМЕНТНЕ ВИСЛОВЛЕННЯ В АСПЕКТІ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ
І ЗАРИЦЬКА
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–19