Кафедра права та методики викладання правознавства
Кафедра права та методики викладання правознавства
СумДПУ імені А.С. Макаренка, ННІІФ, кафедра права та методики викладання правознавства
Підтверджена електронна адреса в sspu.sumy.ua
НазваПосиланняРік
Теорія держави і права
ЮА Ведєрніков, ІА Сердюк, ОМ Куракін, ОВ Талдикін, АМ Кучук, ...
ДДУВС; Ліра ЛТД, 2016
2442016
Теоретико-правові засади правоохоронної діяльності в Україні
АМ Кучук
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних …, 2007
662007
Правоохоронна діяльність в Україні: теоретико-правовий аспект
ЮА Ведєрніков, АМ Кучук
Київ: Знання України 219, 2009
192009
Структурно-змістова модель формування правової компетентності майбутнього вчителя у навчально-виховному процесі університету
ОМ Іваній
спец. 13.00. 04–«Теорія і методика професійної освіти»/ОМ Іваній.–Харків …, 2012
142012
Феномен правового поліцентризму: загальнотеоретичний і методологічний аспекти
АМ Кучук
Франк. ун-т права ім. Короля Данила Галицького. Ів.-Франківськ, 2017
102017
Правовий поліцентризм як принцип наукового пізнання правових явищ
АМ Кучук
Видавничий дім" Гельветика", 2013
102013
Структурно-функціональна модель формування правової компетентності майбутнього вчителя
О Іваній
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 141-148, 2011
82011
Методы многочастотного радиолокационного дистанционного зондирования лесов
ВК Иванов, ГА Кучук, АМ Стадник, СЕ Яцевич
Успехи современной радиоэлектроники, 57-72, 2005
82005
Господарське право України
АМ Апаров, ОМ Онищенко
Підручники та навчальні посібники 1, 2016
62016
Методологія правознавства як фактор ефективного державотворення
АМ Кучук
Право і суспільство, 33-36, 2010
62010
Методологія правознавства: пропедевтичний аспект
АМ Кучук
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки …, 2016
52016
Адміністративно-публічна діяльність як один із видів владно-публічної діяльності та як категорія адміністративного права
АМ Апаров
Адміністративне право і процес, 10, 2014
52014
Питання захисту прав моряків України.
АМ Апаров, ОП Єлєазаров
Водний транспорт, 159-163, 2013
52013
Формування правової компетентності майбутніх учителів у процесі професійної підготовки
О Іваній
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 162-167, 2013
52013
Правовий поліцентризм і розуміння права
АМ Кучук
Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ …, 2010
52010
Джерела права: міжнародний і теоретико-правовий аспекти
АМ Кучук
Альманах міжнародного права, 23-30, 2016
42016
Правова підготовка як умова високого професіоналізму вчителів
ОМ Іваній
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 326-333, 2014
42014
Адміністративно-процесуальне право: стан та перспективи розвитку
АМ Апаров
спец. 12.00. 07 «Адміністративне право і процес, 0
4
Принципи пізнання правових явищ як елемент методології
АМ Кучук
Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції, 8-11, 2016
32016
Польський досвід організації адміністративної юстиції
АМ Апаров
Держава та регіони. Сер.: Право, 16-21, 2013
32013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20