Follow
Maksym Karpenko
Maksym Karpenko
Odesa National Mechnikov University
Verified email at onu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Онімний простір Інтернету (на матеріалі англомовних сайтонімів)
МЮ Карпенко
МЮ Карпенко.–Одеса, 2016.–251 с, 0
8*
Структурна класифікація сайтонімів
МЮ Карпенко
Записки з ономастики, 60-72, 2013
72013
Онімний простір інтернету
МЮ Карпенко
Монографія. Одеса: КП ОГТ, 2017
62017
Лінгвістичні особливості інтернет-дискурсу
МЮ Карпенко
Мова, 5-11, 2016
52016
Словотвірна класифікація сайтонімів англомовного сектора Інтернету
МЮ Карпенко
Наукові записки КДПУ ім. В. Винниченка. Серія: Філологічні науки …, 2014
52014
Функції сайтонімів
МЮ Карпенко
Слов'янський збірник, 347-352, 2014
52014
Мотивация сайтонимов англоязычного сектора Интернета
МЮ Карпенко
Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Лингвистика и …, 2014
52014
Інвективні сайтоніми
МЮ Карпенко, ОЮ Карпенко
Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету …, 2011
42011
Виокремлення базової одиниці Інтернет-ономастикону
МЮ Карпенко
Мова, 113-115, 2012
32012
Словотвір англомовних сайтонімів
М Карпенко
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2017
22017
Лінгвальні аспекти гіпнотичного дискурсу (на матеріалі китайської та англійської мов)
МЮ Карпенко
Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного …, 2019
12019
The Onymic Space of the Internet
M Karpenko
ОДЕСА–2016, 21, 2017
12017
Теоретичні засади інтернет-ономастики
МЮ Карпенко
Записки з ономастики, 91-100, 2016
12016
Структурні особливості сайтонімів англомовного сектору Інтернету
МЮ Карпенко
Записки з романо-германської філології, 89-95, 2015
12015
Типи комбiнованої мотивацiї сайтонiмiв
МЮ Карпенко
Записки з ономастики, 260-273, 2015
1*2015
Пролегомени Інтернет-ономастики
МЮ Карпенко
Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія …, 2014
12014
Diachronic Semantic Development of the Term Onoma
M Karpenko
Науковий вісник ПНПУ ім. К.Д. Ушинського. Лінгвістичні науки, 64-69, 2013
12013
Розподіл англомовних сайтонімів за функціональними зонами
МЮ Карпенко
Нова філологія, 78-82, 2012
1*2012
The Internet Functional Zones
M Karpenko
Студентські наукові записки ОДЕУ, 22-26, 2011
1*2011
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ГІПНОСТИЛІСТИЧНИХ ПАТЕРНІВ СИНТАКСИЧНОГО РІВНЯ В ГІПНОТИЧНОМУ ДИСКУРСІ
MY Karpenko
Bulletin of Zaporizhzhia National University. Philological Sciences 1 (1), 91-96, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20