Maksym Karpenko
Maksym Karpenko
Odesa National Mechnikov University
Verified email at onu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Онімний простір Інтернету (на матеріалі англомовних сайтонімів)
МЮ Карпенко
МЮ Карпенко.–Одеса, 2016.–251 с, 0
5*
Мотивация сайтонимов англоязычного сектора Интернета
МЮ Карпенко
Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Лингвистика и …, 2014
32014
Структурна класифікація сайтонімів
МЮ Карпенко
Записки з ономастики, 60-72, 2013
32013
Словотвірна класифікація сайтонімів англомовного сектора Інтернету
МЮ Карпенко
Наукові записки КДПУ ім. В. Винниченка. Серія: Філологічні науки …, 2014
22014
Функції сайтонімів
МЮ Карпенко
Слов'янський збірник, 347-352, 2014
22014
Виокремлення базової одиниці Інтернет-ономастикону
МЮ Карпенко
Мова, 113-115, 2012
22012
Словотвір англомовних сайтонімів
М Карпенко
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2017
12017
Лінгвістичні особливості інтернет-дискурсу
МЮ Карпенко
Мова, 5-11, 2016
12016
Структурні особливості сайтонімів англомовного сектору Інтернету
МЮ Карпенко
Записки з романо-германської філології, 89-95, 2015
12015
Типи комбiнованої мотивацiї сайтонiмiв
МЮ Карпенко
Записки з ономастики, 260-273, 2015
12015
Diachronic Semantic Development of the Term Onoma
M Karpenko
Науковий вісник ПНПУ ім. К.Д. Ушинського. Лінгвістичні науки, 64-69, 2013
12013
Розподіл англомовних сайтонімів за функціональними зонами
МЮ Карпенко
Нова філологія, 78-82, 2012
1*2012
The Internet Functional Zones
M Karpenko
Студентські наукові записки ОДЕУ, 22-26, 2011
1*2011
Інвективні сайтоніми
МЮ Карпенко, ОЮ Карпенко
Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету …, 2011
12011
ЛІНГВАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ НЕКОНКРЕТНОГО МОВЛЕННЯ В ГІПНОТИЧНОМУ ДИСКУРСІ
М Карпенко
Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 113-115, 2020
2020
Лінгвальні аспекти гіпнотичного дискурсу (на матеріалі китайської та англійської мов)
МЮ Карпенко
Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного …, 2019
2019
Денотатно-номінативна класифікація англомовних пезонімів
M Karpenko, L Golubenko, T Varbanets
Записки з ономастики, 2018
2018
Розподіл сайтонімів-композитів за компонентами-конституентами
МЮ Карпенко, МЮ Карпенко
Одеський національний університет імені ІІ Мечникова, 2017
2017
Розподіл сайтонімів-композитів за компонентами-конституентами
M Karpenko
Записки з ономастики, 2017
2017
Класифікація сайтонімів комунікативної функціональної зони Інтернету
МЮ Карпенко
Studia slawistyczne: Etnolingwistyka i komunikacja międzykulturowa 3, 185-192, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20