Follow
Kafedra statistiki ; Кафедра статистики
Kafedra statistiki ; Кафедра статистики
Odessa National Economic University ; Одесский национальный экономический университет;
No verified email - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Економічна статистика
ОВ Самотоєнкова, ЮО Ольвінська
Одеса: ОДЕУ, 2010
612010
Статистика: навчальний посібник/АЗ Підгорний, ІГ Готліб, КВ Вітковська [та інші]/за ред. АЗ Підгорного
АЗ Підгорний
АЗ Підгорного. Одеса, 2013
392013
Ризики діяльності промислових підприємств: інтегральне оцінювання: монографія
КД Семенова, КІ Тарасова
Одеса: ФОП Гуляєва ВМ, 2017
362017
Питание хариуса Thymallus sp. в среднем течении р. Енисей
ИВ Зуев, ЕМ Семенова, СП Шулепина, КА Резник, ЕА Трофимова, ...
Журнал сибирского федерального университета. Биология 4 (3), 281-292, 2011
352011
Соціальна статистика: навчальний посібник
ОВ Самотоєнкова, ЮО Ольвінська
Одеса: ОДЕУ, 2009
342009
Статистика туризму: навчальний посібник
АЗ Підгорний, ОГ Милашко
Одеса: ОНЕУ 204, 2014
322014
Міжнародна статистика: навчальний посібник
АЗ Підгорний, ОГ Милашко, ОП Русєва
Одеса: ОНЕУ, 2012
322012
Статистика ринків: навчальний посібник
АЗ Підгорний
Одеса: Атлант, 2014
292014
Демографічна статистика: навчальний посібник
АЗ Підгорний
Одеса: ОДЕУ, 2010
28*2010
Конкурентоспроможність національної економіки як фактор інвестиційної привабливості
ЮО Ольвінська, ОІ Селезньов
Вісник соціальноекономічних досліджень: зб. наук. пр./ред. МІ Звєряков, 295-301, 2014
262014
Інвестиційна діяльність в Україні: тенденції та перспективи
ОВ Самотоєнкова
Ефективна економіка, 50-59, 2019
252019
Статистичні методи в управлінні розвитком регіону: монографія
АЗ Підгорний, ОВ Самотоєнкова, ОГ Милашко
АЗ Підгорний, ОВ Самотоєнкова, ОГ Милашко та ін.–Одеса: ФОП Гуляєва ВМ, 2016
252016
Методологія статистичного забезпечення розвитку регіону: монографія/[АЗ Підгорний, КВ Вітковська, ОГ Милашко, ТВ Погорєлова, ТС Корольова та ін.]
ТС Корольова
Одеса: Атлант 303, 3, 2012
252012
Аналіз впливу економічної кризи на рівень безробіття в Україні
КД Семенова
Вісник соціально-економічних досліджень, 106-111, 2012
242012
акторная модель лояльности клиентов страховой компании
Е Купчинаус, Е Семенова
Страховое дело, 54-64, 2006
242006
Аналіз рівня безробіття в Україні
АО Борищук, КД Семенова
Статистика–інструмент соціально-економічних досліджень: збірник наукових …, 2017
232017
Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків: навч. посіб
КД Семенова
Одеса: ОНЕУ, 2013
232013
Колективні засоби розміщування як об’єкт статистичного вивчення
ОГ Милашко
Вісник соціально-економічних досліджень, 202-206, 2014
212014
Система національних рахунків: навч. посіб.
АЗ Підгорний
Одеса: ОДЕУ, 2009
202009
Виявлення та оцінка ризиків як елемент забезпечення конкурентоспроможності підприємства
КІ Тарасова, КД Семенова
Одеса АТЛАНТ, 2013
19*2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20