Анна Анатоліївна Орлова
Анна Анатоліївна Орлова
Подтвержден адрес электронной почты в домене kntu.kr.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Стимулювання розвитку системи професійного навчання робітничих кадрів в Україні
АА Орлова
Ефективна економіка, 2012
92012
Система професійного навчання робітничих кадрів: сутність, проблеми розвитку, напрями вдосконалення
МВ Семикіна, АА Орлова
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки 2 (6), 55―59, 2012
72012
Підготовка кваліфікованих робітничих кадрів: теорія і практика регулювання: монографія
АА Орлова
АА Орлова–Кіровоград: ТОВ «Імекс-ЛТД».–2013.–252 с, 2013
42013
Развитие нормативной базы определения себестоимости продукции промышленных предприятий как фактор повышения её конкурентоспособности
ЮБ Иванов, АЮ Орлова
Экономика промышленности, 2010
42010
Досвід формування та розвитку кластерів у постсоціалістичних країнах у контексті національної безпеки України
АА Орлова, МВ Бугаєва
32017
Професійний статус учителя як різновид соціального статусу
СО Васильєва
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2014
32014
Оцінка мотивацій населення до професійного навчання в Україні
АА Орлова
3*2012
Оцінка мотивацій населення до професійного навчання в Україні
АА Орлова
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2012
32012
Оцінка пріоритетів у мотивації професійного розвитку
МВ Семикіна, АА Орлова
22014
Державна інвестиційно-інноваційна політика розвитку промислових підприємств України
ОА Анатоліївна
Ефективна економіка, 2014
22014
Оцінка пріоритетів у мотивації професійного розвитку робітників
МВ Семикіна, АА Орлова
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки., 85―92, 2014
22014
Законодавче забезпечення розвитку інноваційно-інтегрованих структур як складова національної безпеки держави в умовах соціально-економічної нестабільності
МВ Бугаєва, АА Орлова
12017
Організація та здійснення інвестиційно-інноваційної діяльності в промисловості України
АА Орлова
Ефективна економіка, 2014
12014
Підвищення ефективності професійного навчання робітничих кадрів у контексті завдань модернізації економіки України
АА Орлова
Економіка. Управління. Інновації. Електронне наукове фахове видання ЖДУ ім …, 2012
12012
Економіка праці та соціально-трудові відносини. Практикум
МВ Семикіна, МВ Бугаєва, ЛД Запірченко, АА Орлова, АВ Семикіна, ...
Лисенко ВФ, 2020
2020
ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ НАУКОВО-ОСВІТНІХ КЛАСТЕРІВ
АА Орлова
Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України: збірник …, 2019
2019
Дипломна магістерська робота. Публічне управління та адміністрування. 2 курс
ОМ Левченко, ОВ Ткачук, ОВ Сторожук, ВВ Зайченко, АА Орлова
ЦНТУ, 2019
2019
Особенности подготовки оториноларингологов по общественному здоровью и здравоохранению в ординатуре
ВН ТРЕГУБОВ, АА ОРЛОВА
Медицинское образование и ВУЗовская наука, 56-59, 2019
2019
Проблеми та перспективи розвитку ринку праці України в контексті структурних зрушень в економіці
АА Орлова
ЦНТУ, 2019
2019
ПОНЯТТЯ І СТРУКТУРА КРЕДИТНОЇ СИСТЕМИ
ІЄ Познанська, АА Орлова
НАУКА–ВИРОБНИЦТВУ, 2019, 339, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20