Копієвська Ольга Копиевская Ольга Kopiyevska Olha
Копієвська Ольга Копиевская Ольга Kopiyevska Olha
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Подтвержден адрес электронной почты в домене nakkkim.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Трансформаційні процеси в культурних практиках України: глобальний, глокальний контекст та локальні особливості (кінець ХХ–початок ХХІ ст.)
ОР Копієвська
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2018
332018
Трансформаційні процеси в культурі сучасної України: монографія
ОР Копієвська
Київ: НАКККіМ, 2014
272014
Культурна функція держави в контексті національного державотворення: монографія
ОР Копієвська
К.: НАКККіМ, 2010
162010
Соціально-культурні аспекти організації діяльності парків в країнах зарубіжжя
О Копієвська
Дисертація. Київській національний університет культури і мистецтв, 1999
161999
До проблеми формування правової культури особи в Україні
ОР Копієвська
Держава і право: зб. наук. пр.—Серія: Юридичні і політичні науки.—К.: Ін …, 2006
112006
Проблеми реалізації культурної функції в республіці Білорусь
ОР Копієвська
Часопис Київського університету права, 2009
92009
Правове регулювання відносин у сфері культури
О Копієвська
Право України, 82-85, 2004
92004
Формы бытия культурного ландшафта
ОР Копиевская
Вестник Санкт-Петербургского государственного института культуры, 2014
82014
Паркова індустрія
ОР Копієвська
Підручник. НАКККіМ, 2015
6*2015
Особливості реалізації культурних прав і свобод людини в Україні
ОР Копієвська
Ученые записки Крымского федерального университета имени ВИ Вернадского …, 2008
62008
Правовий вплив на суспільні відносини в культурно-мистецькій сфері
ОР Копієвська
Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки.–Випуск …, 2007
62007
The transformation of subjectivity in the cultural practices of Ukraine
O Kopiyevska
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 1 (1), 34-38, 2017
52017
Культурний капітал як компонента сучасної держави
O Kopiyevska
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 1 (1), 17-21, 2016
42016
Культурні традиції у формуванні національної ідентичності
ОР Копієвська
Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури, 194-201, 2014
42014
Право як культурно-історичний феномен
OR Kopiyevska
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 1 (4), 143-147, 2010
42010
Україна і глобалізований світ: соціокультурний вимір
ІЮ Вільчинська, ОР Копієвська
К, 2007
42007
Щодо проблеми реалізації основних функцій державного управління в сфері культури
ОР Копієвська
Часопис Київського університету права, 30-35, 2007
42007
THE CULTURAL CAPITAL AS A COMPONENT OF MODERN STATE
OR Kopiyevska
National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts Herald, 2016
32016
Концепт традицій та інновацій у тренді сучасної культурно-мистецької освіти
OR Kopiyevska
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 1 (2), 173-177, 2012
32012
Культурно-мистецька освіта в умовах поствестфальського світу
OR Kopiyevska
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 1 (1), 153-158, 2011
32011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20