Наталія Петрівна Коваленко
Наталія Петрівна Коваленко
Інститут історії аграрної науки, освіти та техніки ННСГБ НААН
Verified email at dnsgb.com.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
СІВОЗМІНИ У ЗЕМЛЕРОБСТВІ УКРАЇНИ
ВФ Сайко, ПІ Бойко, НП Коваленко
К.: Аграрна наука, 2002
872002
Екологічно збалансовані сівозміни–основа біологічного землеробства
ПІ Бойко, ВО Бородань, НП Коваленко
Вісник аграрної науки, 9-13, 2005
612005
Становлення та розвиток науково-організаційних основ застосування вітчизняних сівозмін у системах землеробства (друга половина ХІХ - початок ХХІ ст.): монографія
НП Коваленко
ТОВ "Нілан-ЛТД", 2014
492014
АГРОБІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СІВОЗМІН СТЕПУ УКРАЇНИ: МОНОГРАФІЯ
ЄО Юркевич, НП Коваленко, АВ Бакума
Одеса: Одеське видавництво "ВМВ", 2011
382011
Методика сучасних і перспективних досліджень у землеробстві
ПІ Бойко, НП Коваленко
Вісник аграрної науки, 11-17, 2008
242008
Проблеми екологічно врівноважених сівозмін
ПІ Бойко, НП Коваленко
Вісник аграрної науки, 9-13, 2003
232003
Основні напрями вдосконалення структури посівних площ і сівозмін Степу України
ЄМ Лебідь, ПІ Бойко, НП Коваленко
Аграрний вісник Причорномор’я: Зб. наук. праць, 108-113, 2005
202005
Агроекологічна оптимізація посівних площ і розміщення соняшника в сівозмінах України
ЄО Юркевич, НП Коваленко
Одеса: ПП Огмрцян, 44 с., 2007
192007
Науково-інноваційні аспекти сівозмін в Україні
ПІ Бойко, НП Коваленко
Вісник аграрної науки, 24-28, 2006
192006
Сівозміни з короткою ротацією
П Бойко, Н Коваленко
Пропозиція, 16-17, 1998
151998
Наукові основи становлення та розвитку землеробства в Україні
НП Коваленко
Вісник аграрної науки, С. 60-66, 2017
132017
Ефективне розміщення зернових культур у сівозмінах Лісостепу
ВВ Гангур, НП Коваленко
Вісник аграрної науки, 35-37, 2003
122003
Ефективні різноротаційні сівозміни у сучасному землеробстві
ПІ Бойко, НП Коваленко, ММ Опара
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 20-32, 2014
102014
ЕКОЛОГІЧНО ЗБАЛАНСОВАНІ СІВОЗМІНИ В СИСТЕМІ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА: ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ
НП Коваленко
Агроекологічний журнал, 95-99, 2012
102012
ЕНЕРҐЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
ПІ Бойко, НП Коваленко, ВВ Гангур, ОЄ Корецький
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 14-18, 2010
102010
Усовершенствование севооборотов на Украине
ПИ Бойко, НП Коваленко
Земледелие, 7-7, 2005
102005
Історичні і сучасні досягнення у вивченні та впровадженні систем землеробства і сівозмін
ПІ Бойко, НП Коваленко
Агроном, 78-81, 2005
82005
Системи землеробства та сівозміни: історія, сучасний стан і перспективи розвитку
ПІ Бойко, НП Коваленко, ММ Опара
Вісн. Полтав. держ. аграр. академ, 21-26, 2004
82004
Агробіологічні основи сівозмін південного Степу України. Монографія
ЄО Юркевич, НП Коваленко, АВ Бакума
Одеса: Одеське видавництво «ВМВ, 2011
72011
Стратегія сівозмін, обробітку ґрунту і рівня удобрення у контролюванні бур’янів
ПІ Бойко, НП Коваленко, ІС Шаповал
Збірник наукових праць Інституту цукрових буряків УААН, 11-16, 2010
72010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20